Monthly Archives: február 2017

Juttatások örökbefogadóknak – 2017

Általános

A korábbi cikk aktualizált változata, Angéla írása. Köszönjük a munkáját!

Két alapelv:

  1. Mindig ugyanaz jár, ami egy azonos korú vér szerinti gyerek után járna (kivéve háromévesnél idősebb gyerek után járó örökbefogadói gyermekgondozást segítő ellátás, lásd II.3. pontnál írtak).
  2. A juttatások a gondozásba vétel napjától járnak, azaz amikor hazavitte a szülő a gyereket (és nem az örökbefogadás anyakönyvezésétől, kivéve anyasági támogatás (lásd II.1. pontnál írtak).

baby-444950_1920

I. Biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátások

I.1. Csecsemőgondozási díj (CSED)

A Terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) elnevezése 2015. január 1-től csecsemőgondozási díjra változott.

Mikor? A gondozásba vétel napjától legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve ha a koraszülött gyermeket szülés után koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák. Ilyen esetben a szülési szabadság igénybe nem vett részét a gyermek megszületését követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.

Kinek? Főszabály szerint az örökbefogadó anyát illeti meg. (Speciális esetben, pl. anya betegsége vagy egyedülálló örökbefogadó apa esetén az apát is megilleti.) A jogosultsághoz szükséges előzetes (két éven belüli) biztosítási idő főszabály szerint 365 nap.

Mennyi? A CSED összege az alapjául szolgáló jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka, havonta utólag folyósítják, személyi jövedelemadót vonnak belőle.

Hol? A foglalkoztatónál kell igényelni, illetve önfoglalkoztatóknak (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő) a székhely szerint illetékes kormányhivatalnál.

A gyermek részéről szükséges igazolások: TAJ kártya, a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, örökbefogadási szándékkal történő gondozásba vételről/örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozat.

Meddig? Visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet kérelmezni.

Kinek nem? Nem jár a CSED

a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja,

– ha bármilyen jogviszonyban díjazás – kivéve: nevelőszülőség – ellenében munkát végez.

Részletes szabályok:

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/gyermekvallalas_tamogatasa/csecsemogondozasi_dij

 

I.2. Gyermekgondozási díj (GYED)

Mikor? A gondozásba vétel napjától, ha a csecsemő már betöltötte a 169. napot (ezt megelőzően CSED igényelhető, ez esetben pedig annak lejártától), de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig (ikergyermekek esetében további egy évig) jár.

Kinek? Az örökbefogadó anya vagy az örökbefogadó apa is igénybe veheti. A jogosultsághoz szükséges előzetes (két éven belüli) biztosítási idő 365 nap.

Mennyi? A GYED összege az alapjául szolgáló jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. Ez a felső határ 2017-ben 178.500 forint. Személyi jövedelemadót és nyugdíjjárulékot vonnak belőle.

Hol?

  • a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely
  • egyéb esetben a foglalkoztató (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő) székhelye szerint illetékes kormányhivatal.

A gyermek részéről szükséges igazolások: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a TAJ kártya, örökbefogadási szándékkal történő gondozásba vételről vagy örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozat.

Meddig? Visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet kérelmezni.

Kinek nem? Nem jár GYED a biztosítottnak

ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, kivéve, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat.

(2016. január 1-jétől a gyed mellett időkorlátozás nélkül lehet keresőtevékenységet folytatni, ezen túlmenően pedig megszűnt az un. 60 napos „várakoztatási szabály” is!)

Részletes szabályok:

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/gyermekvallalas_tamogatasa/gyermekgondozasi_dij

I.3. Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Kinek? A szülőnek jár, ha a gyermeke betegsége miatt nem tudja a munkáját ellátni. A 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek esetén jár, a 12‐18 év közti beteg gyermek ápolása esetén pedig méltányosságból állapítható meg a gyermekápolási táppénz.

A jogosultsági feltételek megegyeznek a normál, szülőt megillető táppénz jogosultsági feltételeivel.

Mennyi? A táppénzes napok száma a gyermekek korához kötve került meghatározásra:

  • az egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén korlátozás nélkül jár;
  • 1- 3 éves kor között gyermekenként 84 naptári nap;
  • 3-6 éves kor között mindkét szülőnek egyenként 42, egyedülállónak 84 naptári nap;
  • 6-12 éves kor között évenként és mindkét szülőnek egyenként 14, egyedülállónak 28 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.

Részletes szabályok:

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/gyermekvallalas_tamogatasa/gyap

Ha a szülő ugyanazon gyermek jogán egyidejűleg csecsemőgondozási díjra, illetve gyermekgondozási díjra illetve gyermekgondozást segítő ellátásra és táppénzre is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe, kivéve azt a személyt, aki gyermekgondozást segítő ellátás, illetve gyermekgondozási díj igénybevétele mellett munkát vállal és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre jogosult.

 

I.4. „GYED extra”

2014-ben bevezetésre került, hogy ha több különböző korú gyermek is van a háztartásban, és azok közül legalább egy 2013. december 31-ét követően született, akkor egyidejűleg több ellátás is folyósítható a szülő részére.

A témával, a felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan az OEP több részletes tájékoztatásot tett közzé a honlapján:

http://www.oep.hu/virtualis_rovat/gyed_extra_banner/gyed_kisokos.html

http://www.oep.hu/virtualis_rovat/gyed_extra_banner/2016_januar_1_gyed_extra_szabalyvaltozas.html

father-445095_1920

II. Alanyi jogon járó családtámogatási ellátások

II.1. Anyasági támogatás

Mikor? Akkor jogosult rá az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték.

Mennyi? Összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával (64.125 forint), ikergyermekek esetén 300 százalékával (85.550 forint). Read the rest of this entry

Babaköszöntő 2017. február

Általános

Megérkeztek azoknak a családoknak a beszámolói, akik nemrég fogadtak örökbe. Szeretettel gratulálok mindenkinek! Továbbra is várom a jelentkezéseket a zsuzsa.martonffy@gmail.com címre.

Nicknév: iildiii

Kik vagytok? Első gyerekünkre vártunk, negyvenes házaspár vagyunk, nem fiatalon találkoztunk. Nekem az örökbefogadás mindig is ott volt a fejemben, ahogy az is, hogy bármilyen származású lehet a gyermekem. A páromnak hosszabb út vezetett ide, de miután pár év alatt a vér szerinti gyerekre elmúlt az esély, végigjárta az örökbefogadás elfogadásának útját és igazán lelkes lett ő is.

This image has an empty alt attribute; its file name is caroline-hernandez-unqxlh2t_5y-unsplash-1.jpg

Ki érkezett? Első kiajánlásra egy hároméves tündéri kislány érkezett hozzánk, nagyon megszerettük, és jött az az érzés is, hogy ilyen aranyos gyereket nem is biztos, hogy mi magunk össze tudtunk volna hozni. Aányunk őt nagyon szerető (részben roma) nevelőszülőktől, egy nagy, bennünket is elfogadó, biztató és segítő nevelőszülői családból, saját megyénkből érkezett, születésétől a nevelőcsaláddal élt, a vér szerinti anya egy ideig látogatta. (A nevelőcsaláddal emilben rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, és ők is, mi is szeretnénk ezt folytatni, később látogatások szintjén is.)

A korához képest le van maradva beszédben, mozgásban (viszont hatéves szinten rajzol, és meglepő módon, ha a helyzet úgy kívánja, időnként egy idős ember empátiája és türelme is jellemzi), majd visszük fejlesztésekre.  Jó egészségi állapotban van, persze pár orvosos kör még ránk, de szerintünk egyik sem “vészes” (gondozatlan terhességből született koraszülött volt, de szerencsére időben megkapott minden kezelést, és mára már nincs komoly gond).

Mennyit vártatok? Az első telefonhívástól (az első időpontért a Tegyeszhez) számítva bő egy évet.

Mennyit várt a gyerek? Őt azonnal örökbe fogadhatóvá nyilvánították, amint lehetett, és csak két nyári hónapot várakozott a rendszerben (a legleterheltebb piros megyében!). Az érdekeit jól képviselő gyámja volt, de minden segítő szakember a megyénk Tegyeszétől és a gyámhivataltól annyira kedves és szakmailag is kiváló és lelkiismeretes volt, hogy egyszerűen nem lehettek volna ennél jobbak, emberibbek. Nagyon hálásak vagyunk nekik!

Miért pont ő? Miért pont ti? Amikor az első ügyintézőnk felhívott, én olyan megmagyarázhatatlan boldogságot éreztem, amit nem tudok leírni. Azután ahogyan hallgattuk az aktaismertetést, a gyám személyes élményeit, véleményét, majd láttuk a fotót, beleszerettünk. Én azonnal, a párom lassabban (= pár óra alatt). Azután az első találkozásnál teljesen elolvadtunk tőle. Később az egyik segítő szakember megjegyezte, hogy szerinte jól sikerült az illesztés (mi amúgy nem kérdeztük meg a sorszámunkat), valószínűleg mi passzolhattunk a gyerekhez a legjobban. A kislányunk nyugodt, érzékeny, finom lélek, művészi adottságokkal, és mindkettőnknek van művészi útja is. Mindkettőnkre hasonlít természetében, megvan, hogy melyikünkre miben, szóval nagyon “passzol” hozzánk habitusban, és még kicsit fizikailag is hasonlít is (most a páromra, viszont az én kisgyerekkori fotóimon én néztem ki hasonlóan). Olyan részletes szakvélemények készültek rólunk (csak a pszichológus volt 5 óra…), hogy anno leesett az állam, és a bennünket “vizsgáló” első ügyintézőnk is rendkívül alapos volt, és tapintatos, humánus, ő is. A kislányunk gyámja pedig nagyon jól ismerte őt, a hivatalos részeken túl több olyan  “szerintem” kategóriás tippje, feltételezése is volt, ami nagyon bejött, viszonylag gyorsan, és ő is ott volt az akta ismertetésénél, ahol beszélt a saját tapasztalatairól  is a gyerekkel kapcsolatban. Emellett a lányunk friss, részletes orvosi és pszichológusi felmérésen volt a Tegyesznél pár héttel előtte. Az örökbefogadási folyamatban részt vevő második ügyintézőnk is nagyon gondos, figyelmes, és érzelmileg is nagyon támogató volt, mindenben számíthattunk rá. Nagyon sok pontos adatot, sok fényképet kaptunk a Tegyesztől, előre felkészítettek mindenre, még a nevelőcsaláddal való találkozásra is. Nem tettünk származási kikötést, van roma családtagunk, beleírtuk a jelentkezésbe azt is, hogy el-eljárunk a Romadopt rendezvényeire is, és a lánykánk félig roma származású, közepesen látszó rasszjegyekkel. Mindketten kislányra vágytunk, ezért kislányt is kértünk (és szinte mindenki, a Tegyesz pszichológusát is idevéve, tipikus lányos szülőknek aposztrofált bennünket), és mindig azt éreztük, hogy egy kétéves jön majd hozzánk (de bővebb határt adtunk meg persze, viszont mi nem jelentkeztünk újszülöttre).

Tanács, ami jól jött volna: Nagyon sokat tanultunk önszorgalomból előre, innen a blogból is, könyvekből, kedves emberektől is, és nagyon sok jó tanácsot is kaptunk, tőled a cikkekből, a barátoktól, családtagoktól, kommentelőktől, a segítő szakemberektől, rengeteget, és szuperjókat. Nagyon hálásak vagyunk mindenért! De az “instant” szülővé válás, egy kétéves mellett, maga az életmódváltás: sokkal nehezebb volt, mint amire számítottunk. Lelkileg nehéz volt a végén a jogerő kivárása is, ami az ünnepek miatt elhúzódott, és a végén, amikor már nagyon családnak éreztük magunkat, de közben mégsem voltak még meg a papírok, én elkezdtem ezt egy vizsgahelyzetnek megélni, teljesítményfeszültséget éreztem (teljesen feleslegesen, persze, de akkor is, hiába tudtam ezt az eszemmel). Meg rögtön az elején, még az ismerkedés alatt, amikor először az otthonunkban volt: volt lázas-fosós-hányós vírusunk (szép sorban mindenkin, ő kezdte), azután hozott egy fertőzést még az első napokra, aztán oltás miatti lázasság pár napig, majd nem olyan régen magas lázzal járó torokvírus, ami szintén mindhármunkon végigment, és nagyon ijesztő volt az első, órákig semmivel sem csillapítható 40 fokos láz egy ilyen kisgyereknél, a majdnem kórház, amikor az ügyeletes orvos sem tud érdemben segíteni, hanem végül egy idősebb anyai barátunk tanácsai jöttek be. Ez így egyben sok(k) volt az első másfél hónapra, nem számítottam ennyi feszkóra, nyavalyára, és jobb lett volna, ha “mentálisan” erre is ráhangolódok, hogy ez is benne lehet töményen is, rögtön az első időszakban is…

A nagy ötletedet, a gyerek méretű plüssfigurát betettétek végül az autóba? Nem volt rá szükség, mert kezdettől nagyon megszeretett bennünket, és szívesen és lelkesen jött velünk (a nevelőszülőknél sok a gyerek, ő örült a személyes és kizárólagosan neki szóló figyelemnek), hozzám is nagyon bújós volt az elejétől (most már az apjához is bújik, végre). (De mindig tök sok játék volt nálunk, amik érdekelték.) Ehhez tartozik, hogy a nevelőszülői család nagyon alaposan megismerkedett először velünk, de utána megbíztak bennünk, az egész nagycsaládból mindenki (rokonokként viselkedtek onnantól velünk), és onnantól végig mondták neki, hogy igazi anyukája apukája lett, jó dolga lesz nálunk, kedves emberek vagyunk, és ő tanult ember lehet majd így, könnyebb élete lehet, mint nekik, vagy mint amit ők tudnának adni neki, és ez is nagy könnyítés volt, mert érezte, hogy “küldik” is, és elengedik (noha nagyon nehéz volt nekik ez, majd megszakadt a szívük is, mert szerették).

Kedvenc cikkem: én a blogra a Rózsa Krisztiánnal készült interjú kapcsán jutottam el, ami három különböző helyről is “bekopogott”: és ott, akkor teljesen lenyűgözött a blog is, és az az okos, szelíd türelem is, ahogyan Rózsa Krisztián megnyilvánult, és ez így egyben egy különleges, feledhetetlen szellemi élmény volt.

Read the rest of this entry

Harmadik, negyedik, ötödik gyerek örökbefogadása

Általános

Van-e esély az örökbefogadásra két, három, vagy négy gyerekkel?
Gyakran találkozom azzal a hiedelemmel, hogy nincs. Ez nem igaz! A magyar gyakorlatban a több gyerek hendikep lehet, de önmagában nem kizáró ok. Több családot ismerek, akik harmadik, negyedik vagy ötödik gyereket fogadtak örökbe. Például én is.

Megfigyelhető egy olyan nézet, hogy túl sok gyerekre már nem jut elég figyelem, energia, pénz egy családban, de a törvény nem ír elő semmilyen korlátozást arra, hány gyereket lehet örökbe fogadni. (Nevelőszülőnél van korlát: legfeljebb öt, a sajátjaival együtt legfeljebb hat gyereket nevelhet, de testvérek esetén efölé is mennek.) Az alkalmasságnál a konkrét helyzetet vizsgálják: a család élethelyzete, lakása, anyagi pozíciója megfelel-e egy újabb gyerek vállalására. Nem mindegy, hogy a gyerekek picik vagy már felnőttek, milyen felállásban születtek (közösek vagy korábbi kapcsolatból valók-e), van-e köztük súlyos beteg, mennyi energiája, segítsége van a családnak. Természetesen csak olyan gyerek érkezhet, aki kisebb a családban élőknél, és örökbefogadás után szeretik, ha másfél-két év eltelik az újabb gyerek érkezéséig. Tegyük hozzá, kevés örökbefogadó jut el három-négy-öt gyerekig, sokszor kifutnak az időből. A többedik gyerek örökbefogadása inkább ott merül fel, ahol az első párat még házilag rakták össze. A “gyereknek keresünk családot” elv alapján egy konkrét gyereknél azt mérlegelik, a szülői tapasztalat, a nagy gyerektársaság tenne-e jót neki, vagy a csak neki szóló figyelem.

fortepan_84142

Székely Zsuzsa, a fővárosi Tegyesz pszichológusa ezt mondta a többedik gyerek örökbefogadásáról:

“– Van szakmai irányelv a maximális gyerekszámra, amit egy családba adhatnak?

– Ha apunak, anyunak mindkét keze foglalt, akkor sok helye nincs még egy gyereknek.

– Azaz négy? Ismerek négygyerekes családokat is, akik kaptak ötödiket.

– A gyerekek életkorától függ… Egy család négy kamasz mellé nevelőszülőként vállalt egy gyereket legkisebbként, és hatan szerették szívből. Ez egy jól működő család volt, ahol a gyerekeket is az ügy mellé állították.

– Ha egy gyereknek családot keresnek, előnyben részesítenek egy gyerektelen várakozót mondjuk egy kétgyerekessel szemben?

– Nem. Ez a gyerek jellemzésétől függ. Persze van olyan gyerek, akit a pszichológus javasol egyetlen gyereknek.”

Read the rest of this entry

Képek a blogfarsangról

Általános

42 felnőtt, 33 gyerek, rengeteg kalóz, tündér és boszorkány, egy sárkány, két indián, hóember, szerelő és más szuper jelmezek. Egy igazi szülinapi torta (köszi Lulukoci!). Én Frida Kahlo voltam. Nagyon örülök, hogy eljöttetek, és hogy velem tartottatok ebben a három évben! Aki hazavitt egy plusz kalózkalapot, szóljon.

Márciusban az Oroszlán című filmet fogjuk megnézni, utána beülünk valahova. Hétköznap vagy hétvége lenne jobb nektek?