Gyermekvédelem rohamtempóban

Ez az írásom a nevelőszülői rendszer átalakításáról szól, a Figyelő hetilap 2014/1. számában jelent meg kissé lerövidítve. 

A NEVELŐSZÜLŐI STÁTUSZ ÚJ SZABÁLYOZÁSA

Foglalkoztatotti viszonnyá alakítaná a nevelőszülőséget a kormány. A szakma üdvözli, de túl gyorsnak tartja a változásokat.

Nem örül a nevelőszülőség munkaviszonnyá való alakításának Nagy Zsoltné Anita. A 35 éves nő öt gyerekről gondoskodik: három saját iskolás fia mellett két kisebb, öt és két éves nevelt kislányról. Aggodalmát azzal indokolja: eddig a nevelőszülő eldönthette, hogy a neki felajánlott gyermeket tudja-e vállalni, s fél attól, ez a szabadság megszűnik, ha a nevelőszülőség munkaviszonnyá válik. Ő jelenleg a nevelt lányokkal gyesen van korábbi munkahelyéről, s azt tervezte, hogy pár év múlva visszatér dolgozni. Ezzel együtt elfogadná a nevelőszülőséggel ezután kötelezően járó munkaviszonyt is, attól tartva, hogy ha ezt nem vállalná, akkor nem működhetne tovább nevelőszülőként, és a kicsik esetleg másik nevelőszülőhöz kerülnének. „Egy éve küzdök a lányokkal, emiatt nem lenne szívem újabb váltásnak kitenni őket” – indokolja.

24 ÓRÁS SZOLGÁLAT.

A nevelőszülő egy a vér szerinti családjából kiemelt, traumatizált gyereket illeszt be a saját családjába, s a nevelés, gondozás mellett gondoskodik arról, hogy a gyerek találkozhasson a szüleivel, illetve, ha úgy alakul, felkészíti az örökbefogadásra, eközben hivatalos személyek is ellenőrzik. Magyarországon jelenleg 5500 nevelőszülő tevékenykedik, s 12900 állami gondozottnak nyújt családias elhelyezést. Ez az állami gondozottak 60 százaléka, a többiek különböző intézményekben – csecsemő- és gyermekotthonban, lakásotthonban – élnek. „Nincs még egy foglalkozás, ami napi 24 órás elkötelezettséget igényel” – jegyzi meg Nagy Zsoltné. A november 25-én megszavazott módosított gyermekvédelmi törvény számos területen változtat a nevelőszülők eddigi működésén. 2017. január elsejétől 12 évnél fiatalabb gyermek már csak nevelőszülőnél és nem gyermekotthonban élhet (kivéve a speciális szükségletűeket). 2014. január 1.-től pedig a családjukból kiemelt gyermekek már csak nevelőszülőhöz kerülhetnek. Eddig külön feltételek vonatkoztak a hivatásos és a hagyományos nevelőszülőkre (ezek feltételeit lásd a keretben), ezt most összevonnák, mostantól lényegében mindenki hivatásos lesz. Az eddigi hivatásos nevelőszülők némileg rosszabbul, a hagyományosak jobban járnának az új szabályozással. Minden nevelőszülők ezután főállásba kerül, s a szokásos munkajogi konstrukciókat vezetik be, azaz nyugdíjra, táppénzre, betegszabadságra, szabadságra, végkielégítésre lesznek jogosultak. Még ha ezek egy része nehezen értelmezhető, ha az ember a saját otthonában, napi 24 órában végzi a tevékenységet. A nevelőszülőség feltétele a jövőben egy 500 órás tanfolyam elvégzése lesz. Változik a nevelőszülők díjazása is, nem lesznek viszont ezután jogosultak a nevelt gyerek után eddig járó gyesre, gyedre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) szerint jelenleg mintegy 3200 nevelőszülőnek nincs más állása, ők így szolgálati időt szereznének.

Pataki-Kitti.

„Az új szabályozás nagy elismerése a nevelőszülői tevékenységnek” – véli Radoszáv Miklós gyermekvédelmi szakértő, aki korábban a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatóhelyettese volt. „A szakma régóta akarta, hogy minden nevelőszülő társadalmi elismerést kapjon, jogosult legyen társadalombiztosításra, nyugdíjra.” Ő azt tapasztalta, korábban azért nem volt elegendő jelentkező, mert nem tudtak nekik tisztességes feltételeket kínálni.

EGYÉNI ELBÍRÁLÁS.

Gyurkó Szilvia, az UNICEF Magyar Bizottságának gyermekjogi igazgatója egyetért a változások szellemével, azok egybecsengenek az ENSZ nemzetközi gyermekjogi ajánlásaival. Viszont sokkal szélesebb körű szakmai egyeztetést látott volna jónak a tervezet megalkotásánál. Aggályosan rövidnek találja azt az időt, ami a szakmának a felkészülésre adatott. A változtatásokat lényegében két hónap alatt, 2012 őszén szülte meg az EMMI. Általában valóban jobb egy gyermeknek családban, mint intézetben felnőnie, de, teszi hozzá Gyurkó: „minden nemzetközi ajánlás az egyes gyermekre vonatkozó egyéni döntést preferálja. Bizonyos gyerekeknél a lakásotthon lehet a jobb megoldás. Ki fogja felkészíteni a nevelőszülőhöz való áthelyezésre a ma otthonban élő gyermekeket, akik teljesen eltérő háttérrel rendelkeznek, van közöttük árva, bántalmazott és prostituált?” Egy kudarcba fulladt kihelyezés pedig trauma mind a gyermeknek, mind a nevelőszülőnek.

Tavaly ősszel indultak az első tanfolyamok az új tematika alapján a nevelőszülőknek. A tananyagot az Apor Vilmos Katolikus Főiskola dolgozta ki. „A főiskolának nincs nevelőszülői hálózata, és korábban sose foglalkozott ezzel” – jegyzi meg Gyurkó Szilvia. Az EMMI a Figyelőnek a döntést így indokolta: „Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola konzorciumi partnerként vesz részt a projekt megvalósításában. (…) Pályázati eljárásban került kiválasztásra e feladatra, mivel kizárólag ez az intézmény rendelkezik jártassággal a képzés megszervezésében és akkreditációjában, ami biztosítja a képzési anyag minőségi kidolgozását.” Trénernek gyermekvédelmi szakembereket kértek fel, de a képzés elindulásakor még nem volt ismert a tananyag, s az első tanfolyam elindulásával egy időben zajlott a „képzők képzése” is.

A megnövekedett igényekhez a jelenleg működők mellett még két-háromezer új nevelőszülőre lenne szükség. Nyáron a korábban az abortuszellenes plakátkampányban is részt vevő Ágota Alapítvány az EMMI támogatásával toborzó kampányt indított. A tárca tájékoztatása szerint tavaly mintegy 600 új férőhely jött létre, 2017-ig évente mintegy 500 további új nevelőszülői státuszt kívánnak létrehozni.

Túl gyorsnak és kevéssé átláthatónak találja az egész kampányt Szilvási Léna, a nevelőszülői hálózatot is üzemeltető SOS Gyermekfalu Magyarországi alapítványának programfejlesztési igazgatója. Az új szabályozás olyan irányba mozdítja a rendszert, hogy a nevelőszülők neveljenek minél több gyermeket. Az 500 órás tanfolyam is ezt sugallja, ami szinte kivitelezhetetlen, ha külső állása van a nevelőszülőnek és persze közben gyerekeket nevel. Eddig a hagyományos nevelőszülők képzése 60 óra volt.

„Nem fognak jelentkezni azok a családok, akik eddig a szakma presztízsét biztosították: akik legalább középfokú végzettségűek, középosztálybeliek, és karitatív indíttatásból vállalják egy vagy két gyerek gondozását” – jegyzi meg Báló Ottília, a nevelőszülői hálózatot működtető Fészek Gyermekvédő Egyesület vezetője. Pedig a gyerek jobb mintát lát maga előtt, és magasabb életszínvonalon él egy olyan családban, ahol mindkét felnőttnek munkahelye van.

„Sok olyan nevelőszülőre lenne szükség, aki 1-2-3 gyereket nevel” – véli Szilvási Léna. Négy vagy több, traumatizált, egyéni problémákkal bíró gyerek családban nevelése már nagy kihívás. Ő hiányolja az új szabályozásból a kríziscsaládok szerepét is: ezek azok, ahova egy, a családjából frissen kiemelt gyerek bekerülhet, és ilyenkor a hatóságnak hatvan napja van eldönteni, visszakerülhet-e a vér szerinti családba. Ezután már ezek a gyerekek is nevelőszülőhöz és nem intézménybe kerülnek. Eddig megyénként eltérő volt a gyakorlat, egyes helyeken kialakítottak kifejezetten erre szolgáló nevelőcsaládokat, máshol gyermekotthonba vagy átmeneti otthonba helyezték el a gyerekeket. Ebben az ideiglenes időszakban van lehetőség megkeresni a legjobb elhelyezést a gyereknek az állapotának megfelelően, lehetőleg a testvéreket is együtt tartva.

1000 FORINT/NAP.

Gyakorló nevelőszülők nehezen kivitelezhetőnek találják a tanfolyam elvégzését is. Aki már hagyományos nevelőszülőként dolgozik, annak csak 400 órás kiegészítő képzést kell elvégeznie, de heti egy oktatási nappal számolva ez is egy évig eltart. Az EMMI tájékoztatása szerint a képzés októberben megkezdődött 1600 már működő és 200 új nevelőszülő számára. Más munka mellett azonban szinte lehetetlen elvégezni, és a részt vevő nevelőszülők problémásnak találják a tanfolyam ideje alatt a gyerekek ellátását is, amire a tárca a helyettesnek 1000 forint/nap összeget biztosít.

Az EMMI lapunknak azt felelte, akik nem jutottak be a mostani képzésre, azoknak 2014 és 2020 között további, ingyenes tanfolyamokat biztosítanak. „A már működő, gyermeket nevelő nevelőszülők nem kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy az ingyenes képzésen való részvétel lehetőségének hiányában nem tudják folytatni tevékenységüket.” A tanfolyam alól mentesül a legalább 10 éve folyamatosan jogviszonyban álló nevelőszülő, vagy akinek kevesebb, mint öt éve van hátra a nyugdíjig.

A törvényjavaslat szerint a négy vagy több gyereket ellátó nevelőszülő keresőtevékenységet heti húsz órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, feltéve, hogy a munkavégzés otthonában történik. Az EMMI azonban megnyugtatja az aggódókat: ütközés esetén a gyermek gondozási helyét nem lehet megváltoztatni amiatt, hogy a nevelőszülő jogviszonya foglalkoztatási jogviszonnyá alakul át. Tehát a más munkaviszonnyal is rendelkező nevelőszülőtől sem vehetik el a gyermeket emiatt. Természetesen a nevelőszülő munkavégzése nem veszélyeztetheti a gyermekek ellátását.

Nem világos, hogyan valósítható meg ebben a sajátos munkaviszonyban a táppénz és a betegszabadság. Egy helyettes a nevelőszülő otthonában gondozza a nevelt gyerekeket, míg a nevelőszülő betegsége alatt is ellátja a sajátjait? Szülési szabadság is jár a nevelőszülőnek, ám jelen verzió szerint, ha saját gyermeke születik, akkor erre az időre elveszik tőle a nevelt gyerekeket.

„A roma gyerekek felülreprezentáltak az állami gondozottak között, míg a roma nevelőszülők kimutathatatlanok a rendszerben. Holott az ENSZ azt ajánlja, hogy a gyermek a saját identitásának megfelelő környezetben nőjön fel” – mutat rá egy újabb problémára Gyurkó Szilvia. Hasonlóképpen a speciális nevelési igényű gyermekek is felülreprezentáltak a rendszerben, ami szintén külön feladatot ró a nevelőszülőkre.

Januártól a kormány új intézményt vezet be, a gyermekvédelmi gyámot, aki harminc gyerek törvényes képviseletét láthatja el, és gondozási helytől függetlenül végigkíséri a gyerek életét.

„Két munkakör lesz, aminek ugyanaz a feladata: ellenőrizni és kísérni a nevelőszülő munkáját, de nincs együttműködési kötelezettségük, előfordulhat, hogy a nevelőszülő esetleg kétféle tanácsot kap két oldalról, a gyámtól és a nevelőszülői tanácsadótól” – jegyzi meg Báló Ottília. Ő azt látja az új szabályozás fő problémájának, hogy nem fektet elég hangsúlyt arra, hogy a gyerek visszakerülhessen a vér szerinti családjába. Pedig ez a gyermek elsődleges érdeke, de ehhez az kell, hogy a körülmények megjavuljanak a családban. „Ezt nem tudja megoldani a szakellátás. Annyit tudunk tenni, hogy a gyerekkel való kapcsolatát bátorítjuk, de ettől nem válik képessé a gyereke nevelésére.”

Az új szabályozás egyébként gazdaságilag is racionálisabb: a nevelőszülői elhelyezés mintegy hatvan százalékkal olcsóbb az intézeti ellátáshoz képest. A pénzügyi szabályozás indokolja egyebek mellett azt is, hogy az elmúlt években a nevelőszülői hálózatok üzemeltetésében komoly átrendeződés történt az egyházi fenntartású intézmények javára, 2012-ben már a nevelőszülők 28,6 százaléka egyházi hálózatokhoz tartozott. Ennek oka, hogy az egyházi fenntartású intézmények 57,8 százalékos kiegészítő normatívát kapnak gyermekenként, amit az idei költségvetési törvény 67,8 százalékra emel. A gyerekek esélyegyenlősége szempontjából aggályos, hogy az állam eltérő mértékű támogatásban részesíti az egyházi és a nem egyházi (önkormányzati, alapítványi) fenntartású szolgáltatókat.

MÁRTONFFY ZSUZSA

Jelenleg 21 500 állami gondozott él Magyarországon.

Közülük 12 900 él nevelőszülőknél.

Egy gyermek ellátásának éves költsége 2012-ben

nevelőszülőnél 1 millió Ft

lakásotthonban, gyermekotthonban 2,8-4 millió Ft

Forrás: EMMI

Eddig Ezután
Típus Hagyományos nevelőszülő Hivatásos nevelőszülő Minden nevelőszülő
Tanfolyam 60 óra 300 óra 500 óra*
Elhelyezhető gyerekek száma (sajátokkal együtt) 4 3-7 6
Munkaviszony? Nem Igen Igen
Jövedelem 15 ezer forint/gyerek (adómentes) 135 ezer forint bruttó 29400 forint alapdíj+ 19600 forint/gyerek**
Gyermek után járó ellátmány 45 ezer forint/gyerek*** + családi pótlék 45 ezer forint/gyerek*** + családi pótlék 45 ezer forint/gyerek*** + családi pótlék
Számuk 5200 300 Még 2-3000 lenne szükséges

Forrás: Figyelő-gyűjtés

* már működő nevelőszülőknél csak 400 óra

** speciális nevelési igényű gyermeknél 24500 forint

*** speciális nevelési igényű gyermeknél 52000 forint

82 gondolat “Gyermekvédelem rohamtempóban” bejegyzéshez

 1. Nevelőszülő (működő) 2014. március 12. / 10:12

  Először is köszönöm, hogy ezt valaki leírta. Ez egy káosz, ami januártól uralkodik körülöttünk. Néhány megjegyzés, ami hirtelen eszembe jutott: Több olyan nevelőszülő van, aki hála az új rendszernek kevesebb pénzt kap, mint eddig. Annak ellenére, hogy a médiában mindenhol azt közlik, jobban jártunk, többet keresünk. A tanfolyam, amin részt kell vennünk szintén egy még mindig nem kidolgozott rendszer szerint megy. Folyamatosan változik minden. Az elején tényleg azt mondták, hogy nekünk működőknek csak 400 óra, de ez az első hónap után már nem így volt. Köteleztek bennünket is az 500 órára. Más működő nevelő szülőhöz kellett mennünk, házi dolgozatot írtunk… , hogy meglegyen az óraszámunk. Eddig napi 8 óra képzési idő volt, amit most felemeltek napi 10 órára, ami már szinte képtelenség. Jelenleg németet tanulunk, amire semmi szükségünk, de állítólag okj képzés nem létezhet nyelvoktatás nélkül. ( akkor már miért nem cigányul tanulunk, még annak is több hasznát vennénk). A gyerekfelügyeletre adott 1000 ft nem gyerekenként van, hanem összesen, és bruttó összeg, de még nem kaptunk belőle semmit, csak reménykedünk.
  Persze van, ami jobb lett, van akinek jobb lett. De ez nem egy átgondolt dolog volt, hanem egy ugorjunk fejest, és majd kialakul. Mindenesetre nem hiszem, hogy a nevelt gyerekeknek jó az, hogy mi a tanfolyamon ülünk, mindenféle jogokról, új (mindig változó) törvényekről… tanulunk miközben velük is foglalkozhatnánk.

  Kedvelés

  • orokbe 2014. március 12. / 14:39

   Szia! De jó, hogy itt vagy! Miket tanultok a tanfolyamon? Te hány gyereket nevelsz?

   Kedvelés

   • Nevelőszülő (működő) 2014. március 12. / 20:31

    Tanfolyamon eddig a törvényeket jogszabályokat tanultuk. Közoktatási rendszer felépítését. Szegénység fogalmát, kialakulását. Büntethetőség, életkorok szerint. Család fogalmát, működését. Alapvető egészségügy, pl lázcsillapítás. Hogyan kerül a rendszerbe egy gyermek, alapellátás szakellátás feladatai, hatásköre. Hogyan készüljön fel a nevelőcsalád a gyermek fogadására, hogyan zajlik a kihelyezés. Gyámi feladatok, és egyéb dokumentációk, amik kísérik a rendszerben lévő gyerekeket. Kapcsolattartás a vér szerinti szülővel, annak feladata, fontossága. Élettörténeti napló, amit vezetni kell a nevelt gyerekeknek. Szociálpolitikai kérdések.
    Hát sorolhatnám még. Kaptunk már egy könyvet is, de nem teljesen azt tanítják.
    Én abban reménykedtem, hogy olyasmit tanulunk majd, aminek vesszük gyakorlati hasznát, de eddig nem igazán. Azt kellene inkább tanulni, hogy a gyerekek lelkét hogyan lehet helyre zökkenteni. Hogyan lehet kezelni egy bántalmazott gyereket, aki esetleg igényli a verést, mert ahhoz szokott, vagy egy szexuálisan zaklatottat, hogy ő ne csinálja a testvéreivel… durva dolgok, de léteznek. Még reménykedem, hogy ilyesmiről is lesz szó.
    Én most két gyermeket gondozok, a nagyobbat örökbe fogadtuk, a kisebb nevelt, mindkettő 3 év alatti.

    Kedvelés

    • orokbe 2014. március 13. / 14:15

     Ha ezt konkrétan tanítják, hogy mi az a probléma (egészségi, viselkedési), amit fel kell ismerni a nevelőszülőnek, és hova tud fordulni segítségért, az tök jó. Ha jogszabályokat magoltatnak, az kevésbé.

     Kedvelés

 2. Nevelőszülő (működő) 2014. március 12. / 13:16

  A dolog másik részére is reagálva: Szerintem is teljesen jogos a félelmünk, hogy ezentúl mindenkinek vállalni kell az ideiglenes kihelyezést, amire eddig mondhattunk nemet. Aki nem tudja, annak elmondom ez azt jelenti, hogy csörög a telefon, hogy van/vannak gyerek/ek, akiket azonnal ki kell emelni a családból, és egy két napon belül (vagy akár azonnal) ez meg is történik. Családból (iskolából, óvodából..) nevelő családba. Akár minden nélkül (ruha, tankönyv, kedvenc játék…), úgy, ahogy vannak. Zaklatottan, nem értve a helyzetet… akár koszosan, tetvesen… Lehetnek bántalmazottak, betegek… Mert ugye ez nem ok nélkül történik. Erre nagyon nehéz, vagy inkább lehetetlen felkészülni, felkészíteni a már családunkban lévő gyerekeket. És a törvény szerint minden 12 év alatti…
  Szerintem vannak gyerekek, akik jobban járnak, ha azt az egy hónapos ideiglenes kihelyezést inkább otthonban töltik, ahol szakemberek kicsit rendbe szedik őket, és utána kerülnek családba.
  Nem kellene ennyire egy kalap alá venni minden gyereket, minden családot.
  Sok sok erőt türelmet kívánok mindenkinek!!!

  Kedvelés

 3. mada 2014. március 12. / 17:33

  Zsuzsa!
  Gratulálok a cikkhez, nagyon jó!
  November óta várom, hogy induljon a tanfolyam, azóta ígérgetik. Akkor még nekem, frissen jelentkezőnek is 400 óráról volt szó. Ezek szerint 500 lesz mindenképp, de még mindig nem tudom mikor kezdődik a tanfolyam.

  Lehet, hogy az új körülményeket már mi sem tudjuk vállalni, mi 1-2 gyereket szerettünk volna a családunkban nevelni. Van egy olyan érzésem, hogy a vidéken, nagy házban, munkanélkül élőknek lesz esélye nevelőszülőnek lenni. Vagy rosszul látom?

  Kedvelés

  • orokbe 2014. március 12. / 18:19

   A vidékben nem vagyok biztos, de nekem is az volt az érzésem, hogy munkanélküli szülők vállaljanak minél több gyereket.

   Kedvelés

   • Nevelőszülő (működő) 2014. március 12. / 19:12

    Nekünk azt mondták, hogy a fővárosban hiány van nevelő szülőből.

    Kedvelés

    • mada 2014. március 13. / 10:07

     A mi megyénkben is hiány van. Mégis ellehetetlenítik pl. számomra az egészet.

     Kedvelés

   • mada 2014. március 13. / 10:05

    A vidéket csak azért írtam, mert jellemzőbbek a nagy(obb) házak.

    Kedvelés

    • orokbe 2014. március 13. / 14:12

     Én is hallottam, hogy Budapesten sok jelentkező azért esik ki, mert nem tudja gyermekenként a megfelelő négyzetmétert biztosítani. (Talán 6 nm?) Vidéken nagyobbak a házak.

     Kedvelés

 4. háztartásbeli andrea 2014. március 13. / 09:14

  Hogy csak egyetlen aspektusát ragadjam meg a problémának, akinek a nevelőszülőség az egyetlen esélye a megélhetésre, az el fog végezni egy 500 órás tanfolyamot? És fordítva. Például.

  Kedvelés

  • orokbe 2014. március 13. / 14:16

   Úgy érted, hogy az 500 órás tanfolyam elvégzéshez erős motiváció kell, és ez is szűrőként működik?

   Kedvelés

   • háztartásbeli andrea 2014. március 13. / 22:51

    Inkább úgy, hogy ehhez erős motiváció kell, a tartós munkanélküliség viszont nem jellemző az (általában) erősen motivált emberekre, ilyen tömegben biztos nem.

    Kedvelés

    • vicq 2014. március 14. / 08:02

     A mai világban mondjuk ebben már nem lennék olyan biztos, hogy a motivált emberek nem lesznek akár tartósan is munkanélküliek. Attól függetlenül azt én is problémának tartom, hogy tulajdonképpen kiejtik a rendszerből azokat, akik a meglévő munkájuk és családjuk mellett 1-2 gyereknek biztosítanának otthont. A tanfolyamnak én nem lennék ellenére (persze én a nevelt gyerekekből is mindig a problémás eseteket látom, azt nem, ahol működnek a dolgok tanfolyam nélkül is – meg persze azt sem tudom, mennyire hasznos lesz a tanfolyam), inkább tényleg azt érzem aggályosnak, hogy nem találnak majd annyi olyan fokban elszánt embert, aki a nap 24 órájában otthont szeretne nyújtani egy egész óvodai csoportra való gyerkőcnek…

     Kedvelés

    • orokbe 2014. március 14. / 08:18

     Valahol olvastam, hogy a jelenlegi nevelőszülők kétharmadának nincs állása.
     Egyébként egy traumatizált gyerek neveléséhez is erős motiváció kell…

     Kedvelés

     • vicq 2014. március 14. / 09:38

      Igen, egyhez is kell, de 6-hoz?

      Kedvelés

     • háztartásbeli andrea 2014. március 14. / 10:00

      A megélhetés reménye is lehet motiváció, de talán azt nem kell magyaráznom, hogy ebben az esetben mi ezzel a gond. (“megélhetési nevelőszülő”) Nekem úgy tűnik, egy olyan társadalmi réteget lőttek be ezzel az új rendszerrel, amelyik nem biztos, hogy erre a feladatra a legalkalmasabb. És éppen a legerősebb belső motivációval rendelkezőktől vették el a lehetőséget. De ebbe a rendszerbe nem látok bele, csak a hevenyészett szociológiai, és kevésbé hevenyészett pszichológiai ismereteimre támaszkodom. 🙂

      Kedvelés

      • orokbe 2014. március 14. / 14:28

       Erre célozgatok a cikkben is.

       Kedvelés

 5. angéla 2014. március 13. / 13:20

  Nagyon elgondolkoztatott a cikked Zsuzsa, a rohamtempó is nagyon jó felvetés, de a számokon is eltűnödtem. Jól számolom, hogy ha egy nevelőszülő négy nem SNI-is gyereket nevel, akkor a jövedelme: 29.000+4*19.600= 97.800,- forint ? (Csak az arányok végett: a minimálbér 101.500, míg a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörök esetében a bérminimum: 118.000 forint.)

  Kedvelés

  • orokbe 2014. március 13. / 14:18

   Eddig meg 15 ezret kapott, ha hagyományos nevelőszülő volt…

   Kedvelés

   • angéla 2014. március 13. / 14:42

    Jogos, az még inkább elképesztő,

    Kedvelés

    • orokbe 2014. március 13. / 14:45

     Eddig a hagyományosaknál ezt kvázi “szabadidős tevékenységnek” tekintették, mint a gyereknevelést, amit munka mellett csinál az ember. Az új koncepció szerint viszont ez maga a munka. Nyilván nagyon nem mindegy, hogy hány felnőtt, hány gyereket, van-e saját gyerek, azzal úgyis otthon lenne vagy dolgozna stb.

     Kedvelés

     • buzsa 2014. március 13. / 15:19

      Elképesztő, hogy mennyire nincs ez az egyébként döbbenetes felelősséggel és érzelmi viharokkal terhelt szakma megbecsülve… jaj

      Kedvelés

      • angéla 2014. március 13. / 23:02

       Bocs, hogy még mindig a számokon lovagolok, de az állami gondozott gyerekek száma (21,500) is nagyon elgondolkoztató. Folyamatosan halljuk, hogy egyre csökken a gyerekek száma Magyarországon. Kerestem a KSH honlapján erre vonatkozó adatokat, e szerint 0-19 éves korosztályban a gyerekek száma 2013. januárban már 1.997.904 főre csökkent. Lehet az, hogy napjainkban minden 100. gyerek Magyarországon állami gondozásban él?
       Ez számomra egy döbbenetes adat.

       Kedvelés

      • orokbe 2014. március 14. / 08:15

       És van 100 ezer gyerek, aki nem állami gondozott, csak veszélyeztetett.

       Kedvelés

   • erzsébet 2014. március 25. / 15:22

    igen kicsim csakhogy a te általad irt 19600 kolégista gyermekre nem jár és mi van ha mind a 6 az akkor?????? marad a harminc akkor már inkább jobb volt neki a hatszor 15 nem?

    Kedvelés

    • orokbe 2014. március 25. / 20:26

     Szia Erzsébet! Üdv a blogon. Kérlek, maradj a kommentelők körében kialakult hangvételnél – ne tételezz fel rosszindulatot a másikról. Ha valamit rosszul tudunk, magyarázd el, lekezelés nélkül. Örülni fogunk neki. Lehet vitázni, lehet nem egyetérteni. A “kicsim” megszólítás viszont egy ismeretlen felnőtt emberrel szemben bántó.

     Kedvelés

  • Erzsó 2014. december 3. / 20:34

   97800- bruttó, és még számold le belőle a levonásokat. A felét talán megkapod! 😦

   Kedvelés

 6. Macus 2014. március 13. / 15:49

  Az még a gond, hogy a tanfolyamok hátterében EU-s tendereken elnyert pénzek vannak, ezért egyrészt boldog-boldogtalant felvesznek nevelőszülő-jelöltnek – főleg a hiány-helyeken, mint pl Budapest (hogy meglegyen a létszám), másrészt olyan dolgokat is oktatnak, amelyek sajnos nem fognak segíteni a nevelőszülőknek a már fent említett nehézségekben. Hatalmas pénz van abban, hogy 5500 nevelőszülőből cca. min. 4000 nevelőszülőt (és majd a jövőben még pár ezret) leoktassanak országos szinten 500 órában, hónapokon-éveken keresztül.

  A pénz szaga már csak abból is látszik, hogy meglévő, évek vagy évtizedek óta nevelőszülőket oktató, (és/plusz nevelőszülőként vagy nevelőszülői tanácsadóként is korábban praktizáló), vér-profi trénereket érdekes módon nem kértek fel az 500 órás oktatói projektre.

  Amúgy meg, az a nevelőszülő-tanonc, aki valamilyen ok miatt nem végzi el a tanfolyamot (pl. közbejön valami.. vagy a már kihelyezett gyerekeket mégsem tudja másra bízni heti 1x-2x és ezért nem jár be a tanfolyamra!), annak a tanfolyam árát vissza kell fizetni, ami cca. 350,000 ft.

  Az ingyenességről meg annyit, hogy én kikalkuláltam, hogy nekem (mivel ilyen “szerencsétlen vagyok”) 500 óra = 500,000 ft baby sitter díj. Ennyi. :-/

  Egy fontos dolgot azért szeretnék itt leszögezni: szerencsére, találkoztam fantasztikus nevelőszülőkkel (is), akikről azt gondolom, hogy földre szállt angyalok. Le a kalappal előttük!

  Kedvelés

 7. orokbe 2014. március 13. / 20:02

  Érdekes, hogy országon belül is eltér a gyakorlat, a nevelőszülő örökbe fogadhatja-e a gyermeket. Van, ahol igen, és van, ahol nem működhet többet nevelőszülőként, ha megteszi. Erről volt szó a tanfolyamon?
  Engem nagyon érdekelne, hogy lehet kezelni egy családban a gyermekek különböző hosszú jelenletét. Hisz vannak vér szerinti gyerekek, vannak olyan állami gondozottak, akik esetleg ott lesznek nagykorúak, és olyanok is, akik pár hónapot töltenek a családban, aztán hazagondozzák vagy örökbe fogadják őket.

  Kedvelés

  • Nevelőszülő (működő) 2014. március 14. / 12:52

   Akkor gondolkodjunk együtt: nincs olyan törvény, jogszabály…, ami tiltja a nevelőszülőnek, hogy örökbe fogadjon. Ha azt nézzük, hogy gyermekvédelem, akkor a gyermek érdeke a minél kevesebb családváltás, mert, akkor kevesebb a veszteség élmény… Ha a működtetőt nézem, akkor van egy nevelőszülő, akihez kihelyezhet X db gyereket, ha a nev szülő valamelyiket örökbe fogadja, akkor már csak X-1 db gyereket lehet hozzá kihelyezni. Tehát a működtető nem örül annak, ha a nev szülő örökbe fogad, mert fogynak a férőhelyek. Nálunk egyébként mindig először a nev szülőnek kínálják fel a lehetőséget. Én mikor örökbe fogadtuk az első nevelt gyerekünket azzal “védekeztem”, hogy nálam 1 férőhely van, ami meg is marad, mert a szobába hárman férnek el, így akár, ha még egyet örökbe fogadnék, az 1 férőhelyem még akkor is meglenne 🙂
   A másik kérdés nálunk majd most lesz aktuális, mert nagy valószínűséggel a mostani nevelt gyerekem örökbe adható lesz, és nem marad nálunk. Én már most mondom a sajátomnak (3év alatti), hogy mi történik, mi fog történni. Biztos keresni fogja a kicsit, mert most is keresi, ha egy ideig nem látja, mert pl alszik a másik szobában. Beszéltem más szülőkkel is, és azt mondják, hogy ebbe belenőnek a gyerekek, ez lesz nekik a természetes, hogy mindig másik testvérük van. Egy a nagyon fontos, hogy a sajátnak mindig nagyon ki kell hangsúlyozni, hogy ő nem fog soha más családba kerülni (én is ezt csinálom).

   Kedvelés

   • orokbe 2014. március 14. / 14:36

    Az a megye, ahol ez a gyakorlat, arra hivatkozik, hogy akkor a többi gyereket bántani fogja, hogy őket nem fogadja örökbe a nevelőszülő. Ott is felkínálják, de ha igent mond, nem működhet nevelőszülőként többet. Így nem nagy a tolongás… Azt nem tudom, ilyen esetben azonnal elveszik a többi gyereket is, vagy majd csak nem kap újat.
    Erről azt gondolom, hogy egy állami gondozott gyerek számára nincs egyenlőség. Ha minden gyerek nevelt, akkor is lehet, hogy az egyiket látogatják a szülei, a másikat nem, az egyiket örökbe adják, a másik visszakerül a családba, a harmadik marad ott. Nincs igazság.

    Viszont, valóban meggondolandó, hogy az 500 órában kiképzett szakember (akinek sokkal több tudás szükséges, mint egy örökbefogadónak), szép lassan “megtelik” örökbefogadott gyerekkel.

    Az egyik interjúalanyom azt mondta: azért nem szerencsés, ha a nevelőszülő örökbe akarja fogadni a gyereket, mert akkor kevésbé fogja a kapcsolattartást segíteni a vér szerinti családdal.

    Én főleg az idősebb gyerekeknél látom aggályosnak a dolgoz. Egy 8-10-12 éves gyereket már csak külföldön fognak örökbe fogadni. Nekik jobb lenne, ha a nevelőszülő fogadná őket örökbe.

    Nem tudod esetleg, évi hány nevelőszülői örökbefogadás történik? Épp a statisztikát nézegetem.

    Kedvelés

    • Nevelőszülő (működő) 2014. március 14. / 16:24

     Nem tudok ilyen adatot. Ezek nagyon összetett kérdések. Szerintem nincs olyan válasz, ami minden gyerekre igaz, mert minden eset más. Az állami gondozás egy kényszer. Nem jó megoldás, mert nem végleges a gyereknek, egy átmeneti dolog, még a neve is az: átmeneti nevelt.
     Szerintem a gyermekvédelmi rendszerben sehol nincs igazság, mert az igazság a boldog vér szerinti család lenne mindenkinek.

     Kedvelés

    • Örökbe 2014. december 7. / 10:28

     Közben megtudtam a választ a saját kérdésemre. Évi 50 nevelőszülős örökbefogadás történik.

     Kedvelés

  • pitypang 2014. március 14. / 20:19

   Egyik fiunk nevelőszülőjénél volt egy két és fél éves fiúcska, picikora óta. És volt mellette zsinórban 5-6 csecsemő, mindegyik pár hónapig. Mondta a nevelőszülő, hogy a fiú teljesen kezd belezavarodni abba, hogy a családban gyerekek tűnnek fel, és tűnnek el. Életkoránál fogva még nem érti, hogy mi történik, viszont benne nagyon nagy bizonytalanságot szül.

   Kedvelés

   • csuti 2014. március 15. / 07:18

    Az örökbeadás nálunk is nagy bizonytalanságot szült még a 10 év fölötti nevelt gyermekeimben is, hónapokig tartott számukra a feldolgozása. Egy két és féléves gyermek esetében ez még nehezebb, “megszokni” nemigen lehet. Főleg, hogy a családban nevelkedés elvileg az állandóság, stabilitás biztonságát adja, ami így erősen “csorbul”… A nevelőszülőkre igen nehéz feladat hárul ezen a téren is, mert a törvény mindent leszabályoz, viszont a gyermekeink lelkével nem igazán “törődik”, hisz nem ez a célja. Mi nevelőszülők viszont tudjuk, hogy gyermekeink sorsa, jövője elsősorban “lélekgyógyításunktól” függ, melybe ideig-óráig bevonhatók szakemberek, esetleg gyógyszeres kezelés, de alapvetően a jövőjük attól függ, hogy a múltat hogy tudják feldolgozni, miként tudnak előre tekinteni, és képesek-e arra a nagyon nehéz feladatra, hogy sorsuk miatt ne a körülményeiket, kapcsolataikat okolják, hanem célt kitűzve saját kezükbe vegyék…. Több évtizedes nevelőszülői múlttal a hátam mögött nekem továbbra is egyetlen kitűzött célom van: egyetlen, már felnőtt gyermekemnek se kerüljön a gyermeke állami gondozásba.
    Az új törvényi szabályozás engem sem érintett pozitívan, hivatásosként működtem januárig, 6 férőhellyel. Jelenleg 5 nevelt gyermekem van, segítőm nincsen, mert a legnagyobb neveltem utógondozott, ezért már nem “gyerek”…. Ketten különleges szükségletűek, háromnál már “járna” a segítő…. És szükséges is lenne, mert heti rendszerességgel járunk mindenféle megsegítésekre, az itthon maradók felügyelete nehezen megoldható.
    Ezen a téren milyen tapasztalataitok vannak? Mi a gyakorlat a segítő kérdésében?

    Kedvelés

    • orokbe 2014. március 15. / 08:58

     Szia! De jó, hogy írsz. Hány gyereket adtál örökbe?

     Kedvelés

     • csuti 2014. március 15. / 09:22

      Csak egyet, külföldre, szóval csak a “tűzkeresztségen” vagyok túl…. Azelőtt és utána is csak felnőtté vált gyerekeimet bocsátottam útjukra. Az örökbeadás után ezért különösen hálás vagyok a sorsnak. 🙂

      Kedvelés

      • orokbe 2014. március 15. / 09:27

       Hazagondozás se volt?

       Kedvelés

      • csuti 2014. március 15. / 09:32

       Sajnos nem, pedig nagyon támogattam volna, de a vér szerinti szülők eddig nem is igazán akarták, ha egyáltalán volt kapcsolattartás. Erre pedig én mindvégig nagy hangsúlyt fektettem és fektetek, de hazagondozásig nem sikerült eljutni az elmúlt 23 évben. Valójában örülök, ha a kapcsolattartás látogatás szintjén legalább létrejön.

       Kedvelés

    • Nevelőszülő (működő) 2014. március 15. / 20:08

     Nagyon egyet értek azzal a gondolatmenettel, amit a “lélekgyógyításról” írtál. Szerintem is ez a legfontosabb feladat. Pont azt vártam a tanfolyamtól is, hogy ehhez ad egy kis segítséget, néhány bevált taktikát tippet… bármit, ami segít. De eddig semmi ilyenről nem volt szó.

     Kedvelés

 8. anyus 2014. március 25. / 14:29

  Kicsit megdöbbenve olvasom a statisztikai adatokat. Bár tisztában vagyok vele, hogy a mai világban mindent a pénz mozgat.
  Alapjában véve jó lenne a változás, ha azt valóban normálisan ki is dolgozták volna. Működő nevelőszülőként ugyanis rengeteg problémával találkozom. Pl. nekünk speciális jogviszonyunk van, nem pedig munkaviszonyunk. Fizetésünk van, de nem munkabérünk. Bár jó magam bérpapírt még nem láttam, de más nevelőszülő szerint napi 8 órás munka idő van rajta feltüntetve. Szabadság csak adható, ennél fogva vannak az országban helyek, ahol azt mondják, nem adnak. Ugyan ez vonatkozik a segítőkre is. Nem mindenhol tudják biztosítani, hogy fizessék a segítőket. S ami a legszomorítóbb, hogy leginkább ott hallani ezeket a panaszokat, ahol a működtető egyházi intézmnény. Pedig ha jól olvastam, ők plusz állami támogatást is kapnak gyermekenként. Sőt sok működtető szünetelteti a nevelőszülőhöz való kihelyezést, holott lenne gyermek, mert akkor a nevelőszülőnek többet kellene, hogy fizessenek.
  Továbbá: ha valakinek egészségügyi ok, vagy tovább tanulás miatt kollégista a nevelt gyermeke, az csak az alapdíjat kapja, mintha nem is merülne fel költsége illetve nem lenne semmi munkája az ilyen gyermekkel.
  Mi nevlőszülők nem vagyunk biztosak benne, hogy a hivatalos gyám megfelelő rálátással bír majd a gyermek életére.. Életút felelősnek sem igen nevezhetők, hisz a legtöbb helyen szinte évente cserélődnek a gyermekvédelmi gyámok. A gyermek életében mondhatni a legbiztosabb pont a nevelőszülő, hisz ő van vele minden nap, ismeri minden örömét és bánatát. És itt is közre játszik a pénz sajnos. A hivatalos gyámok plusz pénzt kapnak a hozzájuk tartozó gyermekek után. Viszont már most látszik, hogy a feladatok nagy részét továbbra is a nevelőszülők látják majd el ezzel kapcsolatban ugyan úgy, ahogy eddig is, plusz ellenszolgáltatás nélkül.
  No és a tanfolyam. Én még nem járok, s bevallom, örülök is ennek. Hiszen számomra is igen komoly nehézségbe ütközne a gyermekek ellátása, valamint a munkám mellett ennek elvégzése. De ahogy osztottam szoroztam, lehet, jobban járok, ha kivárok, s inkább össze spórolok erre egy kis pénzt. Hisz amit úgy hirdetnek, hogy ingyenes, az a járuláékos költségek miatt kb. 500ezer Ft-ba kerül (utiköltség, bébyszitter, munkából való kiesés). S ha jók az ismereteim, már létezik olyan tanfolyam, amit akár levelező formában is el lehet végezni, persze önköltségi áron, ami a fent említett összegnek a töredéke. Arra várok, hogy hivatalosan megerősítsék, hogy azt a tanfolyamot elfogadják-e az 500 órás helyett.
  És még egy doldog: nagyon sok helyen (orvos, iskola, óvoda, önkormányzat) egyre inkább lenézéssel találkozunk. Köszönhető ez a nem megfelelő kommunikációnak, hisz a médiából mindenki csak azt hallja, hogy milyen jól jáűrnak a nevelőszülők, akár 500ezer Ft-os fizetésük is lehet. Azt már sehol nem teszik hozzá, hogy amit kapunk, az a minimálbérnél is kevesebb, a többiről pedig precízen el kell számolnunk, hisz azt a gyermekre kell fordítanunk.

  Kedvelés

  • orokbe 2014. március 25. / 14:35

   Szia Anyus! Üdv a blogon! Hány gyereket nevelsz?

   Kedvelés

   • anyus 2014. március 25. / 14:43

    Szia! 3-as testvér párt, immár 4 éve. Mindegyik sni-s, bár a legkisebb átminősítését immár 3 hónapja nem hagyták jóvá. Plusz mellette van otthon még 1 sajátom. Ráadásként mint ahogy az írásomból látható, dolgozom is 🙂

    Kedvelés

 9. Vera 2014. március 26. / 14:44

  De jó ez az írás! Én – is – az a típus vagyok, aki saját gyermek, munka mellett szeretnék 1 (maximum 2) gyermek nevelőszülője lenni (örökbefogadhatóság esetén pedig szeretnénk örökbe is fogadni). A belső indíttatás olyan erős, hogy a tanfolyamot is bevállaljuk. Mégis nehézségekbe ütközöm. A tanfolyam csak ősszel indul, és onnan várhatóan 1-2 év, mire meglesz a nevelőszülői státuszom. És bár már januárban jelentkeztem, még se környezettanulmányra nem jöttek ki, se a pszichológus nem keresett fel, pedig 2 hetente kb rájuk telefonálok, hogy ne felejtsenek el. Néha az az érzésem, hogy nincs is szükség nevelőszülőkre, csak kampány szinten.. 😦
  Sőt, helyettes szülőségben is gondolkodtunk, de ennek semmilyen (hivatalos) gyakorlatával nem találkoztam lakóhelyemen..

  Kedvelés

  • Nevelőszülő (működő) 2014. március 26. / 19:55

   Nekem a “régi rendszer” szerint is egy év volt, mire működési engedélyt kaptam. Most a változások miatt szerintem még inkább belassult a dolog. Csak azt tudom mondani, ha komoly az elhatározás, akkor türelemmel végig kell várni, csinálni. Nálunk a tegyesz kihangsúlyoz: aki nevelőszülő akar lenni, az ne akarjon örökbe fogadni. Nem akarok beleszólni, de ha nekik is jelezve lett az örökbe fogadási szándék, akkor lehet ez is oka a dolgoknak…

   Kedvelés

   • orokbe 2014. március 26. / 20:55

    Egy év alatt simán örökbe is lehet fogadni egy gyereket, már ha nincs származási kikötése az embernek, és nem kell 500 órás tanfolyam.
    Én úgy tudom, aki elvégzi a tanfolyamot, és utána nem dolgozik x ideig nevelőszülőként, annak vissza kell fizetnie az összeget. Márpedig ha örökbe fogadja a nála levő gyerekeket, akkor “betelik”.

    Kedvelés

    • Vera 2014. március 27. / 07:30

     Öf nem játszik nálunk, mert egyrészt van vsz-i, és val még lesz is. A szándêk elsősorban karitatív, öf esetén viszont túljelentkezés van arra a korosztályra, ami nàlunk bevállalható. Nagyobb betegségre nem állunk készen, és a vsz-inél mindenképp fiatalabbat szeretnénk. Származási kikötés nélkül is más családok elől vennénk el gyermeket, ami nem összeegyeztethető az elsődleges szándékunkkal. Vmint az is fontos szempont, hogy sokkal kevesebb az öfható gyermek. Nev szülőként ott tudnánk jelen lenni, ahol ténylegesen hiány van. És 1-2 gyermeket megmenthetünk esetlegesen a nevszülőtől való elkerülés nehézségétől. (akárhogy nézzük, picik esetén ő a gyermek szemében anyuka lesz!)

     Kedvelés

   • Vera 2014. március 27. / 07:19

    Nem, az esetleges öf szándékot nem jeleztem Nem is fogom. Ha visszagondozható lesz, az lesz az elsődleges. Én itt nem érzek amúgy problémát.

    Kedvelés

 10. Mr. B 2014. március 26. / 22:14

  Érdekes lenne hozzáértő szociológust/jogalkotót megkérdezni, hogy tudatos koncepció lehet-e hogy az új törvény “célcsoportja” maguk a romák? Ne ítélkezzünk, csak gondoljunk bele:
  Munkanélküliségben felülreprezentáltak, vonzó lehetőség a hosszú távú alkalmazotti státus.
  500 óra képzés megoldható lehet. Iskolázottság, integráció. Sőt bébiszitter sem feltétlenül kell, csalában megoldható a meglévő gyerek(ek) felügyelete.
  Egyébként is nagycsalád a minta.
  Állami gondozásban lévő gyerekek közt felülreprezentáltak a roma gyerekek, kulturális különbségek is kisebbek lennének.
  Állam anyagilag jól jár, “neki olcsóbb” a családban nevelkedő gyerek és ha szakmailag megfelelően meg van támogatva a rendszer, sok mélyszegénységben élő család számára nyújthat kitörési lehetőséget, később gyerekek oktatását is akár.

  Kedvelés

  • Bogdán Gyöngyi Rózsa 2014. március 27. / 06:47

   Én nem hinném, hogy ők lennének a célcsoport, mert úgy tudom, hogy a nevelőszülőknél a gyerekeknek bizonyos m2 megkötés is van, meg talán külön szoba is, de ezt akik gyakorló nevelőszülők jobban tudják. Így a mély szegénységben élő roma családoknak ez nem valós lehetőség, hacsak nem kapnak mellé lakásokat is.

   Kedvelés

   • Mr. B 2014. március 27. / 18:12

    Lehet nem fogalmaztam egyértelműen. Nem állítom, hanem kérdezem, hogy lehetnek-e a romák is célcsoport? Leegyszerűsítő számolással: 800.000. fős roma létszám becslésről olvastam nemrég, mondjuk becsült 4-5 fős átlag háztartás/család létszámmal ez 160-200 ezer család, azaz ha csak minden 100-adik családnak sikerül a tanfolyamot elvégezni és amellett biztosítani a lakhatás körülményeit, mondjuk kalákában dolgozva felújítani a meglevő házat vagy a jellemzően vidéken, házban, tanyán lakóknál elhelyezést találni, akkor a cikkben szereplő 2-3 ezer új nevelőszülőhöz jelentősen hozzájárulhatnak. Ez persze egyszerűsítés és feltételezés, de azért érdekes.
    Sokkal fontosabb, hogy elfogadó és szerető közegbe kerüljenek a gyerekek és a fent a nevelőszülők által említett valós problémákra is megoldás érkezzen a tanfolyamon vagy a szakmától.

    Kedvelés

    • orokbe 2014. március 27. / 19:12

     Azért bánjunk csínján a sztereotípiákkal, hogy a romák mind sokgyerekesek meg szegények…

     Én annyit tudok, amennyit az egyik alany mondott: a roma nevelőszülők jelenleg kimutathatatlanok a rendszerben, de jó lenne, ha megjelennének.

     Kedvelés

     • Nevelőszülő (működő) 2014. március 28. / 14:45

      Én több roma nevelőszülőt is ismerek, rendes családjuk van, főiskolás saját gyerekek… Tényleg nem lehet általánosítani.

      Kedvelés

     • Bogdán Gyöngyi Rózsa 2014. március 28. / 18:27

      Nem szerettem volna általánosítani, de akkor pontosítom: a mély szegénységben élőknek ez nem kiút szerintem.
      Nekem is vannak iskolázott roma ismerőseim akikre nem mondanám, hogy szegények, meg hogy 4-5-6 gyerekük van, mert nem ez az igazság.
      Elnézést ha félreérthető volt amit írtam.

      Kedvelés

 11. Bajer Tiborné 2014. április 28. / 12:20

  Sziasztok!Én most találtam rá erre az oldalra és örülök,hogy olvashattam mások problémáit.Én 4 éve vagyok nevelőszülő,most végezzük a tanfolyamot,már csak két hónap!Mi mindig olyan gyermekeket kaptunk,akik semmi nélkül jöttek családból kiemeléssel,volt,hogy négyből három pelenkás,meztelenül,tetvesen.És még dolgoztam is akkor még mellette.Ez a suli tényleg fárasztó,mindenki ideges.Utazok minden alkalommal 3 órát,2500 ft utiköltségért,amit senki nem fizet nekem,az havi 20-25 ezer,megterhelő.

  Kedvelés

  • orokbe 2014. április 28. / 12:35

   Szia! Üdv a blogon. Remélem, majd hozzászólsz. Hány gyerek van nálad?

   Kedvelés

   • Bajer Tiborné 2014. december 7. / 15:27

    4 férőhelyes vagyok,ami általában mindig tele van.Vége a tanfolyamnak,változás nem igazán van.Figyelmemet elterelte,mert hazagondoztunk egy 1 éves kislányt,aki születésétől itt volt.Majdnem belehaltunk.Az iskola elvonta a figyelmemet.Azóta is itt tölt havonta egy hetet,hála családjának.Fél év múlva kaptunk helyette egy 10 éves lánykát.Rajta kívül hármas testvérpár van nálunk 2011-óta.A babát mi is örökbefogadtuk volna,ha lehet,bármi áron.De hazakerült.Szerencsére a nagyszülők okos,iskolázott emberek,imádják a kislányt.Van,mikor olyan helyre kerül haza,amit nekünk borzasztó trauma feldolgozni.

    Kedvelés

 12. Gyöngyi 2014. szeptember 7. / 17:18

  Nagyon örülök ,hogy rátaláltam erre az oldalra Nekem 2 felnött fiam van és egy 17 éves és egy 4 éves lányom 46 éves vagyok Jelenleg dolgozom egész nap Nagyom régóta tervezem hogy jelentkezem hivatásos nevelőszülőnek Egy kisvárosban élek .Olvasom a tanfolyamot hogy ingyenes ,de van egy másik kérdés emiatt fel kell adni a munkahelyet és akkor miből élünk addig Kérlek benneteket írjatok nekem a tapasztalataitokról Elhatároztam véghez viszem Holnap megyek a megyei Tegyesz igazgatójához Nagyon reménykedem hogy sikerül Egyedülálló vagyok nem lesz egyszerű de szeretnék ezeken a gyermekeken segíteni .

  Kedvelés

  • Nevelőszülő 2014. szeptember 8. / 08:22

   Nagyon nézz utána, és kérdezz. Nem minden esetben kell feladni a munkahelyet.

   Kedvelés

 13. Erika 2015. február 24. / 13:29

  Szép napot!
  Most találtam erre az oldalra és lenne pár kérdésem.
  A tanfolyamot elvégeztük és az elején is voltak környezettanulmányon és azóta is egyszer, de soha senki nem mondta , hogy az a szoba amibe a gyerekeket el szeretnénk helyezni az nem jó mert az átlagnál kisebb az ablak !Most amikor már élesbe megy az egész és a megyétől jött ki a gyámügyes hölgy közli velem , hogy oda nem tehetek gyerekeket adjam át a mi hálószobánkat ,mert az jóval nagyobb , és tegyem színessé a falakat meg habos-babos függönyt kért a bútorok is gyerekbarátnak kell lennie mert nem jó az az ágy ami normál méretű.Mondtam neki , hogy a szoba csak hálószoba lesz nekik ,a nappali játszószoba meg jobban szem előtt van, mert úgy gondolom , hogy a lényeg azon van , hogy rá láss , hogy mit csinál és segítsd .Az ingatlan paraméterei akkor is adottak voltak nem tudom áttetetni a falakat!kérdésem a következő mert eddig semmilyen jogban nem találtam arra kitételt, hogy a szobákba milyen és mekkora lehet az ablak!Mivel ettől függ a működési engedélyünk adjam át a szobánkat ahol nem látok rájuk, vagy mit tegyek hová forduljak?

  Kedvelés

  • Melangi 2015. április 10. / 12:21

   Szép napot neked!

   Szerintem beszéljék meg egymás között, a gyámügyes meg a környezettanulmányt végző (gondolom, a nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadója). Jó esetben a gyámügyesnek meg kellene kapnia a környezettanulmányt is, amit a nevelőszülői hálózat munkatársa végzett (és ahol még ezek szerint nem volt gond az ablak méretével). Ilyen jogszabályról én sem tudok, “csak” a gyermekekre jutó négyzetméter ami számít (ez pedig 6 nm). Egyébként én gyermekvédelmi gyám vagyok. 🙂

   Kedvelés

   • Sára 2016. augusztus 11. / 14:15

    Szia èn hivatásos nevelőszülő szeretnèk lenni,a párom dolgozik,a munka miatt elköltöztünk saját lakásunkbol egy ismerösèbe,szèp nagy lakás,a kèrdèsem az volna,hogy a páromnak is el kell vègezni a tanfolyamot vagy elèg ha èn elvègzem?ès problèma esetleg az .hogy nem saját lakásba vagyunk?elöre is köszönöm a válaszod.

    Kedvelés

 14. Melangi 2015. április 10. / 12:40

  Gyermekvédelmi gyámként a jogszabály változásokról általánosságban is szeretnék hozzászólni. Először is: nekem jelenleg harminchat “gyerekem” van, és jelenleg még kettő várható (a valóságban szerintem a negyvenet is meghaladja majd). Ennek ellenére a közalkalmazotti bértábla alapján kapom a fizetésem, tehát nem gyerekszám után, mint ahogyan az egyik hozzászóló írta – a 2014. január 1. előtt hivatásos gyámként működő kollégáknál is így volt ez, fizetésük nem függött az akkor még hivatalosan negyvenhat főben maximalizált (a valóságban olykor a hatvan főt is elérő) gyerekszámtól.
  A nevelőszülői tanfolyamon tényleg tanítanak egy sor butaságot (a nyelvet én is ilyennek tartom, főleg, hogy az világnyelv, nálunk pl. az angol, nem roma, amiről valaki itt is írta, hogy mennyivel hasznosabb lenne). Ezen kívül tanulnak egy csomó olyan dolgot is a nevelőszülők, amiket (bocsánat érte!) sok esetben majdnem a bűvös tíz éves múlttal a hátuk mögött egyszerűen jobban tudnak, mint maguk a trénerek.
  A gyerekek felügyelete valóban sokszor probléma még ott is, ahol mellette nincs munkaviszony, viszont van segítő (a segítő is ember). 😛 Nem tudom, hogyan képzelték el, egyetértek azzal a véleménnyel, hogy valaki borzasztó nagyot kaszál ezen a bizniszen.
  De! Eleinte tényleg elégedetlen, a gyermekfelügyelettel és a képzés helyszínére való eljutással a legnagyobb bajban lévő, a tanfolyamot hajszál híján “megúszó” (épp ezért elképzelhető, hogy mennyire motivált) nevelőszülő volt a tanfolyam befejezését illetően a legelégedettebb. Azt mondta, hogy rengeteg olyan dolgot tanult, aminek hasznát veszi (persze, nem az angolra gondolt, amiben egyébként a vér szerinti kamasz fia segítette) :-), és így, utólag már nagyon örül, hogy ezt a képzést megszervezték, mert nem is gondolta, hogy még neki is ennyi újat lehet mondani. Most már, hogy az első etapnak vége, kíváncsi lennék, hogy utólag mi a nevelőszülők általános véleménye a tanfolyamról, mennyire látják értelmét, tudták-e a gyakorlati munkájukban hasznosítani az azóta eltelt időben.
  És a nevelőszülő általi örökbefogadáshoz is hozzászólnék. Nálunk lehet valaki nevelőszülő azután is, hogy örökbe fogadta az egyik, nála nevelkedő gyermeket (van ilyen gyakorlati példám is). Igaz ugyan, hogy a kimondatlan nyomás ott van a háttérben, hogy inkább ne tegye a nevelőszülő. És őszintén szólva ezzel egyet tudok érteni. Igaz, az én indokaim kissé eltérnek a nálunk hangoztatottól. Ugyanis én nem a többi nevelt gyermek (vagy a vér szerinti) gyermek miatt mondom, a gyerekek szerintem nagyon rugalmasak, a mai világban már köztudottan igen értelmesek is, é egy rátermett, általuk szeretett felnőtt sok mindent meg tud értetni, el tud fogadtatni velük. Persze, azt a szélsőséges esetet, amit valaki említett, hogy futószalagon jöttek-mentek a pici babák, a szegény két éves meg csak nézett, teljesen össze volt zavarodva, én sem tartom jónak, és megnyugtatónak egy kicsit sem, erre oda kellene figyelni. A legnagyobb bajom azonban általánosságban mégsem ezzel van nevelőszülő általi öfo. esetén. Nem is a működtetőt nézem, hogy ha így alakul, megszűnik egy férőhelye – sokkal jobb propagandával (amit egyébként is ki kellene fejtenie elsősorban a gyermekek, illetve a saját jól felfogott érdekében) ezt a veszteségét tudná kompenzálni bőven – annyira azért nem gyakori az ilyen eset. Azt viszont már sokkal aggodalmasabbnak érzem, hogy azok az örökbefogadó párok, akik esetleg már évek óta várnak gyerekre mindhiába (és nem azért mert válogatnak a kendermagban), ezzel elesnek egy sikeres egymásra találás potenciális lehetőségétől. És van annyi örökbefogadásra jelentkező, hogy ha a nevelőszülő nemet is mond, ha ma nem, akkor holnap vagy holnapután, ha nem a megyében, akkor azon kívül, vagy legvégső esetben külföldön megtalálnák a megfelelő családot a legtöbb gyereknek. Ezért az én álláspontom az, hogy az örökbefogadó fogadjon örökbe, a nevelőszülő pedig gondozza-nevelje azokat a gyerekeket szépen, szeretetben, a kettőt pedig válasszuk el minél élesebben egymástól.

  Kedvelés

  • vicq 2015. április 11. / 06:08

   Az általam ismert olyan esetek, ahol nevelőszülői örökbefogadást egyáltalán fontolgattak, olyan gyerekeket érintett, akik már vagy 10 éve nevelődtek abban a családban (plusz esetleg előtte már máshol). Gondolod, jobban szolgálja egy tizenx éves gyerek érdekeit, hogy megpróbáljanak találni valakit neki más országban, mint az, hogy véglegesen maradhasson valahol, ahol mondjuk 10 éve ismerik, szeretik, és ő is őket?
   Egy olyat ismerek, aki kisebb volt, és örökbe akarták fogadni a nevelőszülei, ő pl. autista; aztán végül nem vált örökbeadhatóvá mégsem, de ez egy másik mese.
   Amúgy azzal persze ismét tisztában vagyok, hogy én olyanokat ismerek, akik problémás esetek, sosem az egyszerűeket.

   Kedvelés

  • Aktucs 2015. április 11. / 09:57

   Én is olyat ismerek, ahol a nevelőszülő örökbe fogadta a 6 éve nála nevelődő, szörnyű körülmények közül érkezett roma származású 10 éves kislányt. Igen, mehetett volna külföldre, mert Magyarországon biztosan nem kellett volna. De nem akart. Végre biztonságos, biztos helye volt, nem tett volna jót neki, ha kiszakítják onnan, ha mégolyan jó körülmények közé került volna is.
   Vagy tegye fel a kezét, aki örökbefogadna egy 10-12 év körüli hiperaktív kisfiút. Biztos, hogy annak a gyereknek nem az a legjobb, ha a nevelőszülő örökbefogadja? Már csak azért is, mert a hiperaktivitás tünetei minden érzelmi vihartól fokozódnak (tapasztalat, de ha ez egyedi, majd Vicq kijavít), így még ha lenne is rá jelentkező, inkább ártana neki, mint használna.

   Kedvelés

 15. Viki 2015. május 23. / 09:53

  Sziasztok!
  Lenne pár kérdésem, hátha tudtok rá válaszolni! 🙂
  A házaspár mind a két tagjának el kell végeznie a tanfolyamot vagy elég lenne csak a feleségnek?
  Van egy saját gyermekünk, lehet kérni, hogy a nevelt gyerek korban hozzá illő legyen? Egyet vagy kettőt szeretnénk befogadni és jó lenne, ha az egyik legalább sac/ kb annyi idős lenne 🙂
  Átalakítás előtt áll a házunk, de így is van 4 félszobánk és egy nagy szoba, viszont most terveztetjük át, hogy jobb elosztású legyen. Ez gond lehet? Mármint a tanfolyam előtt így néz ki, utána úgy?! Eddig ez nem merült fel bennem, csak fentebb a fodros függönyt olvasva. Illetve a leendő nevelt gyermekek szobájában elég ha csak az alap berendezés van? Úgy gondoltam, hogy majd ők kiválasztják a többit. Igaz, eddig az se merült fel bennem, hogy lehet csak pár hónapot marad 🙂 Tehát akkor célszerű szép otthonossá berendezni, uniszex-re?
  Évente 2x szoktunk menni nyaralni/ telelni. A nevelt gyermeket is elvihetjük? Nyári táborokba befizethetem?

  Hú! Rájöttem, hogy nem csak pár kérdésem lenne 😦 Szóval inkább az érdekelne, hogy ezeket a személyes kérdéseket pontosan kinek, hol tehetném fel, hogy teljesen tisztábban legyünk a dolgokkal mielőtt belevágunk. 🙂

  Kedvelés

  • Örökbe 2015. május 23. / 12:59

   Szia! Üdv a blogon! Legegyszerűbb, ha megkérdezed azt a hálózatot, akihez jelentkezel.
   Alapvetően szerintem mindenre igen a válasz, azt kivéve, hogy a gyerekeddel egykorút szeretnél. Gondold át, ez nem azt jelenti, hogy együtt nőnek fel. Lehet, a másik gyerek pár hónapot marad csak, aztán jön a helyére egy új…

   Kedvelés

  • Nevelőszülő 2015. május 25. / 20:14

   Szia! Mind a két szülőnek el kell végezni a tanfolyamot (a 60 órásat, az 500 órást már csak nekem kellett, a páromnak nem). Meglévő gyerektől csak fiatalabbat adnak, a korosztályt lehet választani, de nyilván olyan időset ajánlanak ki, amilyen van, és akkor lehet dönteni. Kimennek környezettanulmányra tanfolyam előtt is, után is, és mindig, ha változás történik. Nyaralni majdhogynem kötelező is vinni őket évente legalább egyszer, csak annyi, hogy be kell jelenteni előtte, mikor, hova, engedély csak külföldre kell, de az is csak formaság. De jelentkezésnél mindent elmondanak, és még tanfolyam alatt is ezer kérdés lesz, amire kapsz választ… sok sikert!

   Kedvelés

 16. Ildikó 2015. június 27. / 14:42

  Sziasztok! Én áprilisban jelentkeztem nevelőszülőnek,de még hozzám sem szóltak! A munkahelyemet is kész vagyok feladni! Ha behívnak ,,elbeszélgetésre” kb mikorra kaphatok gyereket?Nem az Ő életük jobbá tétele lenne fontos??? Nem semmi ez a sok fölösleges dolog,ami ezzel jár!Világosítson már föl Valaki hogy mégis mi előtt állok,hogy mi következik ezután!!

  Kedvelés

  • Örökbe 2015. június 27. / 17:51

   Szia! Üdv a blogon!
   Ezt nem tudom megmondani, de előbb kell tanfolyamot végezned, alkalmassági tenni…

   Kedvelés

 17. Nevelőszülő 2015. június 27. / 20:36

  Türelem, nekem egy év ment rá, mire lett működési engedélyem. Jól látod, sok fölösleges, és fölöslegesnek tűnő dolog vár rád. És a gyermekvédelmi rendszer sokszor nem a gyerekekről szól majd ezt is megtapasztalod. Kitartás, ha komolyan gondolod, légy türelmes, és időnként érdeklődj a megfelelő helyen, hogy hol tartasz, nehogy elfelejtsenek. Sok sikert! Ja és gyereket akkor kaphatsz, ha megvolt a környezettanulmány, a pszichológus, leadtad az összes papírt, és túl vagy a tanfolyam első modulzáró vizsgáján.

  Kedvelés

 18. Ildikó 2015. június 28. / 16:40

  Köszi ezekkel a dolgokkal tisztában vagyok! Az érdekelne hogy amikor már túlvoltatok a vizsgán,és megvolt minden engedély akkor mennyi időbe tellett mire gyereket kaptatok??

  Kedvelés

  • Nevelőszülő 2015. június 29. / 19:15

   Én december elején kaptam működési engedélyt, és január közepén gyerkőcöt, de ez egyénenként nagyon eltérő lehet, olyan is van, aki fél évet vár rá.

   Kedvelés

 19. Ildikó 2015. július 31. / 21:04

  Sziasztok! Eger környékéről járt mostanában tanfolyamra? Hogyan kell elképzelni a tanfolyamot,mit kell csinálni,hogyan kell vizsgázni,vagy kell-e vizsgázni egyáltalán? Mi van ha valakinek hitele van? Annyi kérdésem lenne!!

  Kedvelés

 20. Furiska 2015. december 26. / 21:51

  Sziasztok! Örülök, hogy megtaláltam ezt a fórumot:) Végzett nevelőszülő vagyok, engedélyre és gyerekre várva. 3 saját gyermekünk van, 15, 11, és 2 évesek. Két babót nevelgetnék, illetve ennyi férőhelyünk van, szívem szerint 4-et. Merészen és szívem minden szeretetével állok elébe. Természetesen tisztában vagyok a feladat súlyosságával, hazagondozástól nem, örökbeadástól kicsit tartok. Támogatom, meg minden, csak nem tudom még, hogy hogyan dolgozzuk fel ezt a fajta veszteséget. Tanultunk ezt is, azt is, van egy gyakorló nevelőszülő aki sok jó tanácsot ad, hozzá úgy érzem bármikor fordulhatunk, de ha átéljük, az lesz az igazi próba! Nagyon sok kérdésem lesz, ha ott leszek a start vonalon, jövök és felteszem őket:) Boldog Karácsonyt mindenkinek!!!

  Kedvelés

Szólj hozzá!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.