Juttatások örökbefogadóknak: változások 2020-tól

Jó híreim vannak. 2020 január 1-től kedvezően módosul a nagyobb gyereket örökbefogadó szülők által igénybe vehető pénzbeli ellátások és családtámogatások rendszere. Korábban az idősebb gyerekek örökbefogadói több ponton hátrányt szenvedtek, a módosítások ezt enyhítik. Angéla szedte össze a változásokat. A nem változó juttatásokat ebben a cikkben találjátok: https://orokbe.hu/2017/02/23/juttatasok-orokbefogadoknak-2017/

I. Változások a pénzbeli ellátásokban

I.1. Örökbefogadói díj (öfd) bevezetése

A kétévesnél idősebb gyermeket örökbefogadók korábban csak a gyest tudták igénybe venni (összege bruttó 28.500 forint). 2020. január 1-től azonban bevezetik az örökbefogadói díjat, ami kedvezőbb helyzetbe hozza a nagyobb gyereket örökbefogadókat.

Az örökbefogadói díjra (öfd) való jogosultság feltételei:

 • a gyermek a kihelyezéskor betöltötte a második életévét (ikergyermekek esetén a 3. életévüket); nincs felső életkori korlát, azaz akár egy 17 éves gyerek örökbefogadásánál is jár!
 • az örökbefogadó szülő a gyermeket – 2019. december 31-ét követően – örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette;
 • az örökbefogadó szülő a gyermek nevelésbe vételének napján biztosított és az ezt megelőző két éven belül 365 napon át is biztosított volt.
 • nem jogosult az örökbefogadói díjra a szülő, ha a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően legalább egy éve folyamatosan a saját háztartásában neveli (például nevelőszülőként).

Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168. napig jár.

A további jogosultsági feltételek és az örökbefogadói díj összege megegyeznek a gyed általános szabályaival. (A gyed összege az alapjául szolgáló jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. Ez a felső határ 2020-ban havi 169 050 forint. Személyi jövedelemadót és nyugdíjjárulékot vonnak belőle.)

Amennyiben – kellő biztosítási idő hiányában – az örökbefogadó szülők nem jogosultak öfd igénybevételére, akkor az örökbefogadói gyest vehetik igénybe. Ugyanakkor az öfd-t igénybe vevő örökbefogadó szülők az örökbefogadói gyes igénybevételére már nem lesznek jogosultak. Viszont, ha valakihez kétéves gyerek érkezik, az öfd után a harmadik szülinapig hátralevő bő hat hónapban még kaphat sima gyest is.

I.2 Örökbefogadói gyes

Az örökbefogadói gyes eddig 3 és 10 év közötti gyermeket örökbefogadóknak járt, itt eltörölték a felső korlátot. Ez azokat az örökbefogadó szülőket érinti, akik nem jogosultak a kedvezőbb öfd-re. A jogszabály-módosítás kizárja ebből a nevelőszülőket és a családon belüli örökbefogadókat, nem jár annak a szülőnek a gyes, aki már legalább egy éve a saját háztartásában neveli a gyereket. Továbbra is él a korlátozás, hogy az örökbefogadói gyes mellett legfeljebb heti 30 órában lehet dolgozni.

I.3. Gyermekgondozási díj

A gyermekgondozási díj (gyed) esetében – a nagyobb gyermeket örökbefogadók számára – szintén kedvezőbbé válnak a szabályok, ugyanis 2020. január 1-től, amennyiben a gyermek örökbefogadó szülei gondozásába történt kihelyezése a második életévének betöltése előtt kevesebb, mint 168 nappal történt, a gyermek kétéves korát követően a 168 napból fennmaradó időtartamban a gyermekgondozási díjat tovább kell folyósítani.

Például: korábban, ha a kihelyezés időpontjában a gyermek 22 hónapos, akkor az örökbefogadó szülő – a jogosultsági feltételek (biztosított + a megelőző 2 éven belül 365 napon át biztosított) teljesítése esetén – 2 hónapra, azaz a gyermek második életévének betöltéséig volt jogosult igénybe venni gyed-et. Ez a szabály 2020. január 1-től úgy módosul, hogy a 22 hónapos gyermekre tekintettel az örökbefogadó szülő jogosult lesz a 2. életév betöltését követően még további közel 4 hónapnyi gyed-re (pontosabban mindösszesen 168 naptári napra). (És utána még gyesre is hároméves korig.)

A csecsemőkorú gyermeket örökbefogadó szülők tekintetében nem változik a szabályozás, a csed igénybe vételét követően illetve fél évesnél idősebb gyermek örökbefogadása esetén az örökbefogadási céllal történő kihelyezés napjától továbbra is gyed-et vehetnek igénybe a gyermek két éves koráig.

II. Változások a családtámogatásokban

Korábban az örökbefogadó szülő az egyszeri anyasági támogatásra abban az esetben volt jogosult, ha az örökbefogadást a szülést követő 6 hónapon belül engedélyezték. A törvénymódosító javaslat indoklása szerint: „Ez az összeg segíti a szülőket abban, hogy a gyermek fogadására felkészüljenek. A nagyobb gyermekek esetében is ugyanígy fel kell készülniük azonban a családoknak a gyermek fogadására a saját otthonukba, amihez az egyszeri támogatás szintén jelentős segítséget nyújtana. Erre tekintettel indokolt, hogy az örökbefogadó szülők a vér szerinti gyermeket nevelő családokkal egyenértékű juttatásokat kapjanak, különösen, hogy nagyobb életkorú gyermek esetén a gyermek családba kerülése gyakran tetemesebb többletkiadásokat is jelent a család számára, mint egy újszülött esetében.”

Erre tekintettel 2020-tól a 6 hónapos korlát eltörlésre kerül örökbefogadás esetén. Így a gyermek korától függetlenül az örökbefogadó szülő jogosulttá válik az anyasági támogatásra, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában. Ezen rendelkezést – ha az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak – a 2019. december 31-ét követően véglegessé vált határozatban engedélyezett örökbefogadások esetén kell alkalmazni.

Az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával (jelenleg 64.125 Ft), ikergyermekek esetén 300%-ával (jelenleg: 85.500 Ft).

Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet az örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat hónapon belül lehet benyújtani.

Ismételjük meg: ez bármilyen korú, akár kamaszgyerek örökbefogadóinak is jár 2020-tól!

III. Változások a Munka Törvénykönyvében

Az örökbefogadásokhoz kapcsolódóan a Munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény) fizetés nélküli szabadságra vonatkozó rendelkezései egységesítésre kerültek.

A 2020. január 1-től hatályba lépő egységes szabályozás szerint:

„128. § (2) A munkavállaló – örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából – a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, három évesnél idősebb gyermek esetén hat hónapig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.” (Viszont juttatás csak a fent leírt időtartamokra jár.)

Ezzel egyidejűleg a szülési szabadságra vonatkozó 127. §  (2) bekezdés, mely szerint „A szülési szabadság annak a nőnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette.” hatályát veszti. Tehát, a korábbi szabályozással ellentétben, a nagyobb örökbefogadott gyerekkel otthon töltött idő is beleszámít a végkielégítésbe és a felmondási időbe. Viszont biztosítottnak csak arra az időre minősül a szülő, mikor valamilyen ellátást is kap!

Mi is jár akkor az örökbefogadóknak 2020-tól?

Kis összefoglaló a gyerek kora szerint (kihelyezéskor), ha a megelőző két évben volt 365 nap biztosítási ideje a szülőnek.

 • 0-168 napos gyerek: csed 168 napos korig, gyed 2 éves korig, majd gyese 3 éves korig
 • 168 napos – 1 éves 197 napos gyerek: gyed 2 éves korig, majd gyese 3 éves korig
 • 1 éves 197 napos gyerek – 2 éves gyerek: gyed 168 napig, majd gyese 3 éves korig
 • 2 éves – 2 év 197 napos gyerek: öfd 168 napig, majd gyes 3 éves korig
 • 2 év 197 napos gyereknél idősebb: öfd 168 napig
 • mindenkinek: családi pótlék, anyasági segély
 • fentiek részletes intézése, valamint egyéb juttatások és kedvezmények: tessék elolvasni Angéla korábbi cikkét!

2015-ös írásomban felsoroltam 13 hátrányt, amit az örökbefogadók elszenvednek a vér szerinti szülőkhöz képest. A jelen törvénymódosítások ebből hármat is kiküszöböltek! (Az 1., 3., 5.,pontot.)

Ha örökbefogadásra vársz, és úgy érzed, hamarosan sorra kerülsz, gyere a Finisben online csoportba, ahol sorstársakkal együtt készülünk fel a várható helyzetekre!

32 gondolat “Juttatások örökbefogadóknak: változások 2020-tól” bejegyzéshez

 1. Francicus 2020. január 6. / 09:04

  Nagyon köszönjük a pontos, és hiteles összefoglalót.
  Üdvözítő hogy ezzel az idősebb gyerekek örökbefogadását támogatják. A tendenciát tekintve szerinted többen fognak nagyobb gyerekért jelentkezni, vagy határozatot módosítani emiatt?
  Teljesen korrektnek tartom, hogy fél évig bármilyen korú gyermekkel otthon lehet így maradni, illetve azt is hogy a szülésit megkapja az örökbefogadó. (bár itt nem tudom azt hogyan küszöbölik ki, hogy egy gyerekre ne kétszer adják ezt ki- hiszen a szülőnek is kifizetik amikor megszülte a kórházban, hacsak nem rögtön lemond róla).

  Kedvelés

 2. trvica 2020. január 6. / 13:27

  Köszönjük az infókat! Azért nekem furcsa, hogy november-decemberben a Tegyesz-Gyámhivatal még nem tudta, lesz-e módosítás vagy sem?

  Kedvelés

  • Örökbe 2020. január 6. / 13:37

   Nem tudom, mire gondoltak, mert ezeket a módosításokat egy éve elrendelték már, csak most léptek életbe.

   Kedvelés

 3. Vesper 2020. január 6. / 16:06

  Köszönjük szépen az összefoglalót! Nagyon hasznos azt hiszem, mindenkinek, és úgy látszik, jó irányba változtak a jogszabályok.

  Egy ellentmondást, vagy furcsaságot nem értek. Ahogy a munka törvénykönyve 128. § (2) bek. írja, a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított 3 évig jár a fizetés nélküli szabadság. Aki esetleg kormánytisztviselő, annak jelzem, hogy a Kit. (2018. évi CXXV. tv.) 157. § (2) bek. is azonosan rendelkezik már 2019. március 1. óta. Viszont juttatás nem jár erre a teljes időszakra?

  Mi egy akkor 19 hónapos gyermeket fogadtunk örökbe 2019. októberében, tehát nekem mint kormánytisztviselőnek attól számított 3 évig jár a fizetés nélküli szabi. Akkorra a fiam 4,5 éves lesz, viszont ellátást csak a gyermek 3 éves koráig kapok. A fennmaradó másfél évben tehát itthon maradhatok, de nem kapok semmit, és nem leszek biztosított? Fizetnem kell majd magam után a minimális tb járulékot? Így nem igazán látom ennek a rendelkezésnek az értelmét…. persze az is lehet, hogy egyszerűen nem mi vagyunk a célzott csoport.

  Kedvelés

 4. Fülöp Tímea 2020. január 8. / 16:56

  Nagyon szépen köszönöm az összefoglalót! Mivel mi hamarosan sorra kerülünk, várhatóan 2+ éves kislányunk lesz, nagyon nem mindegy, hogy a gyes vagy a gyed összegét kell kipótolni.

  Kedvelés

  • Soltész Miklós 2020. január 26. / 16:17

   Mi most szeretnénk ki hozni egy gyereket ugy 0 tol 2 éves korig mi jár nekünk pénzileg valaki tud kronkrét választ adni

   Kedvelés

 5. Cfthn 2020. február 12. / 05:48

  Kedves Angéla!

  Érdekeltként átböngésztem a törvényt, de sehol nem találtam azt a kitételt, hogy örökbefogadói dij csak a jan. 1. Után nevelésbe vett gyermek után járna. Te ezt hol találtad?
  Én csak annyi korlátozást látok, hogy jan. 1-től állapítható meg (igénylőlap kitöltési útmutatoja szerint a mely időponttól kéri a megállapítást – nem lehet korábbi, mint jan. 1., de a nevelésbe vétel dátumánál ugyanez a kitetel nem szerepel.)
  Jogszabályba se leltem, ott azt találtam, hogy az öfd-re a gyermekgondozási díj szabályait kell alkalmazni a felsorolt §-ban, amik közül a 42/D. § (4) szerint januárban kötelező hivatalböl felülvizsgálni is a díjat. Ez nem azt jelentené, hogy épp ellenkezőleg, a 2020 előtt indult eljárásokban is dec. 31-ig gyes, utána öfd. jár?
  Nekünk decemberi kihelyezésünkkel még határozatunk sincs, s eddig azt hittem, öfd jár majd, most 3 hét miatt buktam? Miért nem olvastam sehol, pl. Mák honlapján ezt a feltételt? 😦

  Kedvelés

  • Angéla 2020. február 12. / 09:56

   Az 1997.évi LXXXIII.törvény a kötelezoő egészségbiztosítás ellátásairól 82/Q. paragrafusa szabályozza az ÖFD hatályba lépését, e szerint “a 42/H. paragrafus szerinti örökbefogadási díjra való jogosultságra vonatkozó renedelkezéseket, ha az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak, a 2019. december 31-ét követően örökbefogadási szándékkal nevelésbe vett gyermekek esetén kell alkalmazni.”
   Amikor az ismertetőt írtam a Mák honlapján még egyáltalán nem voltak tájékoztató anyagok, a jogszabályt már 2018-ban kihirdették ezzel a hatályba lépési feltétellel. A januárban közzétett tájékoztatóból, a nyomtatványból és a kapcsolódó kitöltési útmutatókból nekem az az érzésem, mintha a nevelőszülői gyed- re vonatkozó szabályokat ” másolták” volna át az ÖFD-re vonatkozó nyomtatványokra, az viszont másképp lépett hatályba, ugyanebben a törvényben a 82/P. paragrafusban van szabályozva. Valóban nem szerencsés, hogy a Mák honlapján nem térnek ki a hatályba lépésre vonatkozó szabályokra, de ettől még az ellátásokat a törvényi előírások szerint kell elbírálni a kifizető helyeknek.

   Kedvelés

   • Cfthn 2020. február 13. / 06:05

    Köszönöm. Akkor sajnos bukta. Több helyen is megkérdeztem, megnéztem pedig, de senki sem tudott semmit. 😦

    Kedvelés

 6. Komáromi Katalin 2020. május 8. / 16:25

  Üdvözlöm!
  Egedülállóként is fogadhatok örökbe gyermeket? 2 terhességem 8. hónapban elvetélt, elváltam,39 éves vagyok jelenleg, egzisztenciával. Most egyedül próbálnék 1-6 év közötti gyermeket, kizárólag örökbe fogadni, kecskeméti lakos vagyok.
  Köszönöm.

  Kedvelés

 7. Bereczki Annamária 2020. szeptember 7. / 15:46

  Az anyasági segély melyik konkrét törvényben szerepel ha egy 5 éves gyereket fogadtam örökbe? Ugyanis a kormányablakban simán elhajtottak hogy csak a gyerek fél éves koráig jár az anyasági.??? És a MÁK honlapján tényleg ez szerepel.

  Kedvelés

  • Örökbe 2020. szeptember 7. / 17:10

   A Családtámogatásokról szóló törvény mondja ki: (2) Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a 29. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat hónapon belül lehet benyújtani.
   Sajnos, a hivatalok nem mindig követik a változásokat, és valóban nincs még rá nyomtatvány, de ettől még jár neked! Ne hagyd magad!

   Kedvelés

  • Örökbe 2020. szeptember 7. / 17:11

   És ha nemrég fogadtál örökbe, gyere a Babaköszöntőbe is szerepelni!

   Kedvelés

  • Cfthn 2020. szeptember 7. / 18:04

   Szia!

   Próbáld az online felületen. Először telefonon egyeztettem az ügyfélszolgálattal – hisz a nyomtatványon nincs ilyen jogcím, hogy is csináljam akkor -, majd beadtam (júl. 30.), aug. 3-án már fent volt online a pozitív határozat, aug. 5-én számlámon a pénz. 1 hét volt az egész. 🙂 4 éves kisfiú után, márciusi határozatra. Menni fog Neked is! 🙂

   Kedvelés

    • Cfthn 2020. november 3. / 11:16

     Igen, az az egyedüli örökbefogadásra vonatkozó opció, úgyhogy azt válaszd. (Nyomtatványuk sincs másmilyen, úgyhogy papír alapon se találnál mást) S az adatokkal is bajban voltam én is, de jó lesz így, meglátod. 🙂 Csak scanneld és csatold a határozatot, abból látszani fog nekik minden! Meg úgy emlékszem, hogy az igazolványok scanjét is kérték.
     Rendesek egyébként is: amikor a gyest intéztem, ugyanígy online, felhívott az ügyintéző, hogy miért csak febr. 1-től kérem, miért nem januártól – mert januárban még hivatalosan dolgoztam, arra tehát nem is igényeltem – s az ügyintéző nem tudta, hogy örökbefogadás esetén nem dolgozhatsz teljes állásba gyes mellett. Felvilágosítottam, mondta, hogy utánanéz, hisz vér szerintinél járna, itt miért nem? Utánanézett, nem járt persze, de vette az erőfeszítést, hogy felhívjon, ellenőrízze magától, nem tudna-e többet adni.

     Kedvelés

 8. Somogyi Roza 2021. július 12. / 17:55

  Nekem az lenne a kerdesem,hogy a tobb eve ÖFÖS gyermek,aki fogyatekossaga vagy hattere miatt nem kell mar kulfoldre sem,miert nem fogadhato orokbe olyan neveloszulo szamara,aki evek ota neveli,szereti ugy ahogy van,csak a korkulonbseg tobb mint 50 ev. Kerem valaszoljon egy illetekes az email cimemre. Hisz a gyermek igy kikerulne a rendszerbol szereto csaladba. Biztonsagban lenne a gyerek,es az allamnak sem kerulne penzebe.

  Kedvelés

  • Örökbe 2021. július 12. / 18:09

   Ez nagyon szomorú. De ha nem fogadja senki örökbe, akkor a gyermek nálad marad úgyis, nem?

   Kedvelés

 9. Eva 2021. augusztus 5. / 21:53

  Két gyermek örökbefogadása esetén külön mindegyikre járnak az összegek? Egyik 16hónapos,másik 4és fél éves. Egyszeri anyasági is duplán jár?

  Kedvelés

 10. angéla 2021. augusztus 8. / 19:21

  1.) Igen, két gyerek örökbefogadása esetén a 16 hónapos után gyedet igényelhetsz, míg a 4 éves után örökbefogadói díjat egyidejűleg.
  Ideírom a kapcsolódó jogszabályi előírásokat is, ha esetleg az ügyintézésnél szükség lesz rá:
  1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
  „39. § (5) Ha a szülő különböző korú gyermekeire tekintettel az egyik gyermeke után jogosult csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra, vagy gyermekgondozási díjra, akkor a másik gyermeke jogán járó csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat vagy gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti.
  (6) Ha a szülők a közös háztartásban élő gyermekeik jogán egyidejűleg gyermekgondozási támogatásra, illetve az (1) bekezdés szerinti ellátásokra is jogosultak, választásuk szerint – kivéve a (7) bekezdésben foglaltakat – a gyermekek után járó ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe.
  (7) A közös háztartásban élő gyermek jogán – választásuk szerint – a szülők valamelyike gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot.”

  2.) Igen, mindkét örökbe fogadott gyermekre tekintettel megillet az anyasági támogatás.
  Kapcsolódó jogszabályi előírások:
  1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
  „29. § (1) Anyasági támogatásra jogosult
  b) az örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában;
  31. § Az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek esetén 300%-ával.
  32. § (2) Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a 29. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat hónapon belül lehet benyújtani.”

  Kedvelés

  • Eva 2021. augusztus 8. / 20:40

   Nagyon köszönöm, nagyon kedves vagy!! ☺️

   Kedvelés

 11. Csepregi Tamás 2022. október 17. / 02:04

  Kedves Angéla, kedves Zsuzsa,
  megköszönve a máig időszerű és hasznos gyűjtést, kérem, hogy segítsenek feloldani az alábbi dilemmámat GYED témában.
  Jelen posztban ezt olvashatom: “amennyiben a gyermek örökbefogadó szülei gondozásába történt kihelyezése a második életévének betöltése előtt kevesebb, mint 168 nappal történt, a gyermek kétéves korát követően a 168 napból fennmaradó időtartamban a gyermekgondozási díjat tovább kell folyósítani.”
  Az Ebtv. 42/B. § (1b) bekezdése ezzel szemben így szól: Ha a gyermekgondozási díj örökbe fogadott gyermekre tekintettel úgy kerül megállapításra, hogy az (1), illetve (1a) bekezdésben meghatározott időből [értsd: 2 éves kor betöltése] kevesebb, mint 168 nap van hátra, akkor a gyermekgondozási díjat a megállapítását követően még 168 napig kell folyósítani, függetlenül attól, hogy a gyermek az (1), illetve az (1a) bekezdésben meghatározott életkort betöltötte.
  Szóval két eltérő referenciapont van: az egyik a kihelyezés, a másik pedig a GYED megállapításának dátuma. Tisztában vagyok vele, hogy ennek a két dátumnak nem kell szükségszerűen ugyanarra a napra esnie (esetemben pl. 1 hónap van a kettő között), de ez a két számítási módszer akkor sem fér meg egymás mellett, nem létezhetnek párhuzamosan.
  Hol az igazság, hol csúszik el az értelmezésem?

  Kedvelés

  • Örökbe 2022. október 17. / 06:05

   Kedves Tamás!
   Üdv a blogon. A juttatások visszamenőlegesen is járnak, de a kihelyezés időpontjától. Azaz lehet, hogy a gyereket január 1-jén kihelyezték, e naptól jár neki a gyed, de az ezt megállapító határozat február 16-án keletkezett, ami megállapítja, hogy január 1-től jár. Nekem ez feloldja az ellentmondást.
   Nemrég fogadtatok örökbe?

   Kedvelés

   • Csepregi Tamás 2022. október 17. / 08:50

    Nekem nem oldja fel az ellentmondást (ami mondjuk lehet, hogy csak bennem létezik), de akkor nézzük a tényleges dátumokkal. Esetemben a kihelyezés július 18-án volt (ez 167 nappal van a 2 éves kor betöltése előtt), a GYED-et megállapító, augusztus 25-én kelt határozatban augusztus 15. a megállapított GYED első napja (én jelöltem meg ezt a napot a kérelemben, július 18. és aug. 14. között normál fizetett és a spéci 10 napos szabadságot vettem ki, ami értelemszerűen jobban fizet a GYED-nél). Értem én, hogy visszamenőlegesen is jogosult vagyok GYED-re, egészen a kihelyezés dátumáig vissza lehet menni (legfeljebb 6 hónap távolságból ugyebár), DE mi van, ha nem megyek vissza, mi van, ha a GYED határozat aug. 15-től állapít meg nekem GYED-et? Az Ebtv. 42/B. § (1b) szerint ettől a naptól számítandó a 168 nap. Nekem az oldaná fel a dilemmát, ha látnám, melyik jogszabály rendelkezik úgy, hogy a KIHELYEZÉS dátumától számítandó a 168 nap.
    A kérdésedre pedig nagyjából már megadtam a választ: igen, a fenti dátumok az idei évre vonatkoznak, idén nyáron gazdagodott a családunk egy teljes élettel. Üröm az örömben, hogy a fináncot is játszani kell ebben az áldott időszakban, de túléljük 🙂

    Kedvelés

    • Örökbe 2022. október 17. / 08:56

     Én ennyire nem vagyok benne, de azt gondolnám, ha későbbi időponttól kéred, akkor az első hónapot elveszted.

     Viszont gratulálok, és gyertek a Babaköszöntőbe!

     Kedvelés

     • Csepregi Tamás 2022. október 17. / 21:39

      168 naptári nap bármilyen dátumtól számolva 168 naptári nap lesz, szóval bármilyen időpontot jelölsz meg (természetesen a jogsultsági időszakon belül), nem vesztesz semmit.
      Én mindenképpen örülnék, hogy te mint a blog gazdája valahogy elérnéd, hogy a posztban szereplő infók jogszabályi hivatkozásokkal ellenőrizhetők legyenek, így is erősítve a blog hitelességét. Én a mai napon próbáltam ennek a kérdésnek utánajárni, és mind az MÁK, mind a TB kifizetőhelyként működő munkahelyem azt erősítette meg, hogy amennyiben a GYED határozatban a díj olyan kezdő dátummal kerül meghatározásra, amitől számolva a gyermek 2. életévének betöltéséig kevesebb, mint 168 nap van hátra, akkor az ellátást ettől a kezdő dátumtól számított 168 napig kapod. A kihelyezés napja mint referencia egyik helyen sem jött szóba. Szóval tudsz esetleg segíteni jogszabályi hivatkozással?
      A gratulációdat hálásan köszönjük! 🙂 A Babaköszöntőt helyszínét megpróbálom megkeresni, addig is minden jót!

      Kedvelés

      • Örökbe 2022. október 17. / 22:01

       Eléggé belekérdeztél:-)
       Én más álláspontra jutok. De én nem vagyok tb-szakértő. Ha ezt mondják, akkor nyilván ők is hivatkoznak valamire.
       20/B. § * (1) * A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat hónap időtartamig gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult az örökbefogadó szülő – a (2a) bekezdésben meghatározottak kivételével -, ha a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezéskor a 20. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti életkort már betöltötte. *

       (2) * Amennyiben a gyermek a 20. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti életkort az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezést követő hat hónapon belül tölti be, akkor az örökbefogadó szülő 20. § (1) bekezdése szerinti gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultsága a gyermek 20. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti életkorának betöltését követően a jogosultság kezdő időpontjától számított hat hónap elteltéig meghosszabbodik.

       Én ezt úgy olvasom, hogy a kihelyezéstől vagy jogosult és hat hónapig. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800084.tv

       A Babaköszöntőhöz nekem kell írni egy mailt. Kint van a blogon a mail címem.

       Kedvelés

Szólj hozzá!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.