Juttatások örökbefogadóknak: változások 2020-tól

Általános

Jó híreim vannak. 2020 január 1-től kedvezően módosul a nagyobb gyereket örökbefogadó szülők által igénybe vehető pénzbeli ellátások és családtámogatások rendszere. Korábban az idősebb gyerekek örökbefogadói több ponton hátrányt szenvedtek, a módosítások ezt enyhítik. Angéla szedte össze a változásokat. A nem változó juttatásokat ebben a cikkben találjátok: https://orokbe.hu/2017/02/23/juttatasok-orokbefogadoknak-2017/

I. Változások a pénzbeli ellátásokban

I.1. Örökbefogadói díj (öfd) bevezetése

A kétévesnél idősebb gyermeket örökbefogadók korábban csak a gyest tudták igénybe venni (összege bruttó 28.500 forint). 2020. január 1-től azonban bevezetik az örökbefogadói díjat, ami kedvezőbb helyzetbe hozza a nagyobb gyereket örökbefogadókat.

Az örökbefogadói díjra (öfd) való jogosultság feltételei:

 • a gyermek a kihelyezéskor betöltötte a második életévét (ikergyermekek esetén a 3. életévüket); nincs felső életkori korlát, azaz akár egy 17 éves gyerek örökbefogadásánál is jár!
 • az örökbefogadó szülő a gyermeket – 2019. december 31-ét követően – örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette;
 • az örökbefogadó szülő a gyermek nevelésbe vételének napján biztosított és az ezt megelőző két éven belül 365 napon át is biztosított volt.
 • nem jogosult az örökbefogadói díjra a szülő, ha a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően legalább egy éve folyamatosan a saját háztartásában neveli (például nevelőszülőként).

Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168. napig jár.

A további jogosultsági feltételek és az örökbefogadói díj összege megegyeznek a gyed általános szabályaival. (A gyed összege az alapjául szolgáló jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. Ez a felső határ 2020-ban havi 169 050 forint. Személyi jövedelemadót és nyugdíjjárulékot vonnak belőle.)

Amennyiben – kellő biztosítási idő hiányában – az örökbefogadó szülők nem jogosultak öfd igénybevételére, akkor az örökbefogadói gyest vehetik igénybe. Ugyanakkor az öfd-t igénybe vevő örökbefogadó szülők az örökbefogadói gyes igénybevételére már nem lesznek jogosultak. Viszont, ha valakihez kétéves gyerek érkezik, az öfd után a harmadik szülinapig hátralevő bő hat hónapban még kaphat sima gyest is.

I.2 Örökbefogadói gyes

Az örökbefogadói gyes eddig 3 és 10 év közötti gyermeket örökbefogadóknak járt, itt eltörölték a felső korlátot. Ez azokat az örökbefogadó szülőket érinti, akik nem jogosultak a kedvezőbb öfd-re. A jogszabály-módosítás kizárja ebből a nevelőszülőket és a családon belüli örökbefogadókat, nem jár annak a szülőnek a gyes, aki már legalább egy éve a saját háztartásában neveli a gyereket. Továbbra is él a korlátozás, hogy az örökbefogadói gyes mellett legfeljebb heti 30 órában lehet dolgozni.

I.3. Gyermekgondozási díj

A gyermekgondozási díj (gyed) esetében – a nagyobb gyermeket örökbefogadók számára – szintén kedvezőbbé válnak a szabályok, ugyanis 2020. január 1-től, amennyiben a gyermek örökbefogadó szülei gondozásába történt kihelyezése a második életévének betöltése előtt kevesebb, mint 168 nappal történt, a gyermek kétéves korát követően a 168 napból fennmaradó időtartamban a gyermekgondozási díjat tovább kell folyósítani.

Például: korábban, ha a kihelyezés időpontjában a gyermek 22 hónapos, akkor az örökbefogadó szülő – a jogosultsági feltételek (biztosított + a megelőző 2 éven belül 365 napon át biztosított) teljesítése esetén – 2 hónapra, azaz a gyermek második életévének betöltéséig volt jogosult igénybe venni gyed-et. Ez a szabály 2020. január 1-től úgy módosul, hogy a 22 hónapos gyermekre tekintettel az örökbefogadó szülő jogosult lesz a 2. életév betöltését követően még további közel 4 hónapnyi gyed-re (pontosabban mindösszesen 168 naptári napra). (És utána még gyesre is hároméves korig.)

A csecsemőkorú gyermeket örökbefogadó szülők tekintetében nem változik a szabályozás, a csed igénybe vételét követően illetve fél évesnél idősebb gyermek örökbefogadása esetén az örökbefogadási céllal történő kihelyezés napjától továbbra is gyed-et vehetnek igénybe a gyermek két éves koráig.

II. Változások a családtámogatásokban

Korábban az örökbefogadó szülő az egyszeri anyasági támogatásra abban az esetben volt jogosult, ha az örökbefogadást a szülést követő 6 hónapon belül engedélyezték. A törvénymódosító javaslat indoklása szerint: „Ez az összeg segíti a szülőket abban, hogy a gyermek fogadására felkészüljenek. A nagyobb gyermekek esetében is ugyanígy fel kell készülniük azonban a családoknak a gyermek fogadására a saját otthonukba, amihez az egyszeri támogatás szintén jelentős segítséget nyújtana. Erre tekintettel indokolt, hogy az örökbefogadó szülők a vér szerinti gyermeket nevelő családokkal egyenértékű juttatásokat kapjanak, különösen, hogy nagyobb életkorú gyermek esetén a gyermek családba kerülése gyakran tetemesebb többletkiadásokat is jelent a család számára, mint egy újszülött esetében.”

Erre tekintettel 2020-tól a 6 hónapos korlát eltörlésre kerül örökbefogadás esetén. Így a gyermek korától függetlenül az örökbefogadó szülő jogosulttá válik az anyasági támogatásra, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában. Ezen rendelkezést – ha az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak – a 2019. december 31-ét követően véglegessé vált határozatban engedélyezett örökbefogadások esetén kell alkalmazni.

Az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával (jelenleg 64.125 Ft), ikergyermekek esetén 300%-ával (jelenleg: 85.500 Ft).

Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet az örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat hónapon belül lehet benyújtani.

Ismételjük meg: ez bármilyen korú, akár kamaszgyerek örökbefogadóinak is jár 2020-tól!

III. Változások a Munka Törvénykönyvében

Az örökbefogadásokhoz kapcsolódóan a Munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény) fizetés nélküli szabadságra vonatkozó rendelkezései egységesítésre kerültek.

A 2020. január 1-től hatályba lépő egységes szabályozás szerint:

„128. § (2) A munkavállaló – örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából – a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, három évesnél idősebb gyermek esetén hat hónapig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.” (Viszont juttatás csak a fent leírt időtartamokra jár.)

Ezzel egyidejűleg a szülési szabadságra vonatkozó 127. §  (2) bekezdés, mely szerint „A szülési szabadság annak a nőnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette.” hatályát veszti. Tehát, a korábbi szabályozással ellentétben, a nagyobb örökbefogadott gyerekkel otthon töltött idő is beleszámít a végkielégítésbe és a felmondási időbe. Viszont biztosítottnak csak arra az időre minősül a szülő, mikor valamilyen ellátást is kap!

Mi is jár akkor az örökbefogadóknak 2020-tól?

Kis összefoglaló a gyerek kora szerint (kihelyezéskor), ha a megelőző két évben volt 365 nap biztosítási ideje a szülőnek.

 • 0-168 napos gyerek: csed 168 napos korig, gyed 2 éves korig, majd gyese 3 éves korig
 • 168 napos – 1 éves 197 napos gyerek: gyed 2 éves korig, majd gyese 3 éves korig
 • 1 éves 197 napos gyerek – 2 éves gyerek: gyed 168 napig, majd gyese 3 éves korig
 • 2 éves – 2 év 197 napos gyerek: öfd 168 napig, majd gyes 3 éves korig
 • 2 év 197 napos gyereknél idősebb: öfd 168 napig
 • mindenkinek: családi pótlék, anyasági segély
 • fentiek részletes intézése, valamint egyéb juttatások és kedvezmények: tessék elolvasni Angéla korábbi cikkét!

2015-ös írásomban felsoroltam 13 hátrányt, amit az örökbefogadók elszenvednek a vér szerinti szülőkhöz képest. A jelen törvénymódosítások ebből hármat is kiküszöböltek! (Az 1., 3., 5.,pontot.)

18 responses »

 1. Nagyon köszönjük a pontos, és hiteles összefoglalót.
  Üdvözítő hogy ezzel az idősebb gyerekek örökbefogadását támogatják. A tendenciát tekintve szerinted többen fognak nagyobb gyerekért jelentkezni, vagy határozatot módosítani emiatt?
  Teljesen korrektnek tartom, hogy fél évig bármilyen korú gyermekkel otthon lehet így maradni, illetve azt is hogy a szülésit megkapja az örökbefogadó. (bár itt nem tudom azt hogyan küszöbölik ki, hogy egy gyerekre ne kétszer adják ezt ki- hiszen a szülőnek is kifizetik amikor megszülte a kórházban, hacsak nem rögtön lemond róla).

  Kedvelés

 2. Köszönjük az infókat! Azért nekem furcsa, hogy november-decemberben a Tegyesz-Gyámhivatal még nem tudta, lesz-e módosítás vagy sem?

  Kedvelés

 3. Köszönjük szépen az összefoglalót! Nagyon hasznos azt hiszem, mindenkinek, és úgy látszik, jó irányba változtak a jogszabályok.

  Egy ellentmondást, vagy furcsaságot nem értek. Ahogy a munka törvénykönyve 128. § (2) bek. írja, a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított 3 évig jár a fizetés nélküli szabadság. Aki esetleg kormánytisztviselő, annak jelzem, hogy a Kit. (2018. évi CXXV. tv.) 157. § (2) bek. is azonosan rendelkezik már 2019. március 1. óta. Viszont juttatás nem jár erre a teljes időszakra?

  Mi egy akkor 19 hónapos gyermeket fogadtunk örökbe 2019. októberében, tehát nekem mint kormánytisztviselőnek attól számított 3 évig jár a fizetés nélküli szabi. Akkorra a fiam 4,5 éves lesz, viszont ellátást csak a gyermek 3 éves koráig kapok. A fennmaradó másfél évben tehát itthon maradhatok, de nem kapok semmit, és nem leszek biztosított? Fizetnem kell majd magam után a minimális tb járulékot? Így nem igazán látom ennek a rendelkezésnek az értelmét…. persze az is lehet, hogy egyszerűen nem mi vagyunk a célzott csoport.

  Kedvelés

 4. Nagyon szépen köszönöm az összefoglalót! Mivel mi hamarosan sorra kerülünk, várhatóan 2+ éves kislányunk lesz, nagyon nem mindegy, hogy a gyes vagy a gyed összegét kell kipótolni.

  Kedvelés

 5. Kedves Angéla!

  Érdekeltként átböngésztem a törvényt, de sehol nem találtam azt a kitételt, hogy örökbefogadói dij csak a jan. 1. Után nevelésbe vett gyermek után járna. Te ezt hol találtad?
  Én csak annyi korlátozást látok, hogy jan. 1-től állapítható meg (igénylőlap kitöltési útmutatoja szerint a mely időponttól kéri a megállapítást – nem lehet korábbi, mint jan. 1., de a nevelésbe vétel dátumánál ugyanez a kitetel nem szerepel.)
  Jogszabályba se leltem, ott azt találtam, hogy az öfd-re a gyermekgondozási díj szabályait kell alkalmazni a felsorolt §-ban, amik közül a 42/D. § (4) szerint januárban kötelező hivatalböl felülvizsgálni is a díjat. Ez nem azt jelentené, hogy épp ellenkezőleg, a 2020 előtt indult eljárásokban is dec. 31-ig gyes, utána öfd. jár?
  Nekünk decemberi kihelyezésünkkel még határozatunk sincs, s eddig azt hittem, öfd jár majd, most 3 hét miatt buktam? Miért nem olvastam sehol, pl. Mák honlapján ezt a feltételt? 😦

  Kedvelés

  • Az 1997.évi LXXXIII.törvény a kötelezoő egészségbiztosítás ellátásairól 82/Q. paragrafusa szabályozza az ÖFD hatályba lépését, e szerint “a 42/H. paragrafus szerinti örökbefogadási díjra való jogosultságra vonatkozó renedelkezéseket, ha az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak, a 2019. december 31-ét követően örökbefogadási szándékkal nevelésbe vett gyermekek esetén kell alkalmazni.”
   Amikor az ismertetőt írtam a Mák honlapján még egyáltalán nem voltak tájékoztató anyagok, a jogszabályt már 2018-ban kihirdették ezzel a hatályba lépési feltétellel. A januárban közzétett tájékoztatóból, a nyomtatványból és a kapcsolódó kitöltési útmutatókból nekem az az érzésem, mintha a nevelőszülői gyed- re vonatkozó szabályokat ” másolták” volna át az ÖFD-re vonatkozó nyomtatványokra, az viszont másképp lépett hatályba, ugyanebben a törvényben a 82/P. paragrafusban van szabályozva. Valóban nem szerencsés, hogy a Mák honlapján nem térnek ki a hatályba lépésre vonatkozó szabályokra, de ettől még az ellátásokat a törvényi előírások szerint kell elbírálni a kifizető helyeknek.

   Kedvelés

 6. Üdvözlöm!
  Egedülállóként is fogadhatok örökbe gyermeket? 2 terhességem 8. hónapban elvetélt, elváltam,39 éves vagyok jelenleg, egzisztenciával. Most egyedül próbálnék 1-6 év közötti gyermeket, kizárólag örökbe fogadni, kecskeméti lakos vagyok.
  Köszönöm.

  Kedvelés

 7. Visszajelzés: Gyakori kérdések a juttatásokról | Örökbe.hu

 8. Az anyasági segély melyik konkrét törvényben szerepel ha egy 5 éves gyereket fogadtam örökbe? Ugyanis a kormányablakban simán elhajtottak hogy csak a gyerek fél éves koráig jár az anyasági.??? És a MÁK honlapján tényleg ez szerepel.

  Kedvelés

  • A Családtámogatásokról szóló törvény mondja ki: (2) Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a 29. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat hónapon belül lehet benyújtani.
   Sajnos, a hivatalok nem mindig követik a változásokat, és valóban nincs még rá nyomtatvány, de ettől még jár neked! Ne hagyd magad!

   Kedvelés

  • Szia!

   Próbáld az online felületen. Először telefonon egyeztettem az ügyfélszolgálattal – hisz a nyomtatványon nincs ilyen jogcím, hogy is csináljam akkor -, majd beadtam (júl. 30.), aug. 3-án már fent volt online a pozitív határozat, aug. 5-én számlámon a pénz. 1 hét volt az egész. 🙂 4 éves kisfiú után, márciusi határozatra. Menni fog Neked is! 🙂

   Kedvelés

Szólj hozzá!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.