Mennyit kell várni az örökbefogadásra? Itt a válasz!

Tudtátok, hogy az Örökbe.hu blog olvasói sokkal hamarabb sorra kerülnek? 🙂 A kérdőívre adott válaszokat Sugár András statisztikussal közösen értékeljük ki.

Ha örökbefogadásra vársz, és úgy érzed, hamarosan sorra kerülsz, gyere a Finisben online csoportba, ahol sorstársakkal együtt készülünk fel a várható helyzetekre!

A blog olvasóinak segítségével készítettünk egy felmérést a hazai várakozási időről. Összesen 134 válasz érkezett be, s bár a 2009 óta történt örökbefogadásokat vizsgáltam, közülük négyen 2009 előtt fogadtak örökbe, az ő válaszaikat nem vettem figyelembe az eredményekben. A válaszolók összetétele (internetes, önkéntes válaszolók 2014. augusztusában) természetesen nem tükrözi semmilyen szempontból az örökbefogadókat, de kellően nagy elemszám ahhoz, hogy néhány hasznos következtetést levonjunk az örökbefogadással kapcsolatosan. Elsősorban az a kérdéskör érdekelt, hogy a várakozási idő (a jogerős határozattól addig, amíg hazavihette a gyermeket) hogyan alakult, és milyen tényezők befolyásolták. A belföldi, nem rokoni örökbefogadásokat vizsgáltam, szintén nem kértem azok válaszait, akik nevelőszülőként fogadták örökbe a náluk élő gyereket. Az érdekelt, mire számíthat egy földi halandó, ha besétál a Tegyeszhez. Engem is értek meglepetések, és több közkeletű sztereotípia megcáfolódik a várakozásról. Fontos, hogy a kérdőív az egyes örökbefogadásokat vizsgálta, tehát férj és feleség nem töltötte ki kétszer ugyanarra a gyerekre, viszont ha több gyereket fogadtak örökbe, akkor többször szerepelnek.

Kik töltötték ki a kérdőívet?

Ez a kérdés arra is választ ad, kik olvassák az Örökbe.hu blogot.

A válaszolók 94 százaléka házasként, 6 százaléka egyedülállóként vállalkozott örökbefogadásra.

87 százalék nyilatkozott úgy, hogy mindegy volt az örökbefogadott gyermek neme, 10 százalék csak lányt, 3 százalék csak fiút jelölt meg a jelentkezésnél.

A válaszolók 4 százaléka testvéreket fogadott örökbe, 96 százalék egy gyermeket. A válaszolók 85 százaléka egészséges gyermeket kapott, 13 százalékuk korrigálható állapotú („közepes problémák, melyekkel még nagyjából teljes életet élhet a gyerek”), míg a fennmaradó 2 százalék súlyosan sérült, beteg vagy fogyatékos gyermeket vállalt.

Honnan jött a gyerek? (százalékban)


stat 1

Kis magyarázat:

A civil szervezetek a hozzájuk forduló nehéz helyzetű terheseket segítik, s ha nincs más megoldás, örökbe adják a gyereket a náluk várakozóknak. Ily módon újszülöttet lehet kapni nyílt örökbefogadással (a felek ismerik egymást).

Magánutas örökbefogadásnál örökbeadó és örökbefogadó már ismerik egymást valahonnan, itt is újszülöttekről van szó. Tavaly még legális volt, idén már kötelező közvetítő szervezetet bevonni.

A megyei listán a titkos örökbefogadásokat intézi a Tegyesz (örökbeadó és örökbefogadó nem találkoznak), itt mindenféle korú gyerekek vannak, az örökbe adható gyereket először a saját megyéjében próbálják családba helyezni.

Az országos listát szintén a Tegyesz vezeti, ide azok a gyerekek kerülnek, akiknek a saját megyéjükben nem sikerül örökbefogadót találni, és már az egész országból keresnek nekik szülőket. Általában idősebb, roma vagy beteg gyerekről van szó.

Vissza az eredményekhez! Akik civil szervezet segítségével fogadtak örökbe, azok közül 29 a Gólyahírtől, 12 a Bölcsőtől, 4 a Fészektől kapott gyereket, 2-2 baba pedig a Baptisták, az Együtt az Életért és az Alfa segítségével érkezett. (A Baptisták emellett két magánutas örökbefogadás adminisztrációjában is megjelennek.)

Mennyi idős volt a gyerek? (százalékban)

stat 2

Idáig a kérdéssort kitöltők eloszlása nem tért el lényegesen attól, amit a belföldi örökbefogadókról tudunk. Egy dologban viszont nagyon különböznek: nagyobb arányban vállaltak roma gyereket, mint a magyar átlag. A válaszolók több mint fele (52 százalék) nem tett származási kikötést a jelentkezéskor, páran pedig menet közben módosítottak ilyen irányban az elképzeléseken. Azt nem kérdeztem, sokszor nem is lehet egyértelműen tudni, roma gyereket kaptak-e.

Meglepően rövid várakozás

Mindenki nagyon izgatott már, jöjjenek az eredmények!

A válaszolók átlagosan 16 hónapot vártak a gyermekre. (A határozat megszerzésétől a gyermek hazaviteléig.) Ez meglepően gyors, tekintve, hogy a Tegyesz a jelentkezőket 3-4 éves átlagos várakozási idővel biztatja.

A válaszolók fele egy éven belül sorra került. Az értékek 0 és 62 hónap között ingadoztak. Csak két kitöltő várt 4 évnél többet!

András variancia-analízissel megvizsgálta, mely tényezők befolyásolták szignifikáns mértékben a várakozás hosszát. Kettőt talált:

 • Leginkább (ahogy az várható is volt) az a tény befolyásolta az átlagos várakozási időt, hogy volt-e valamilyen származási megkötés. Aki vállalt cigány gyermeket, az 11 hónap, aki nem, az kétszer ennyi idő alatt vihette haza a gyermeket átlagban.
 • A második befolyásoló elem, hogy az első felkínált gyermeket elfogadta-e valaki, vagy csak a többediket (akkor azonban már nem volt nagy különbség az átlagokban). Akik az első hívásra igent mondtak, azok átlagosan egy évet, a többiek kettőt vártak.

2

Nem befolyásolta lényegesen a várakozást (legfeljebb 5 százalékos szignifikanciaszint):

 • Egyedül vagy házasságban kívánt-e valaki örökbe fogadni (az egyedül örökbefogadók aránya nagyon alacsony a mintában). Az egyedülállók nem vártak többet, átlagosan 1 évet. Származási kikötéssel 16, kikötés nélkül 8 hónapot, azaz kevesebbet, mint az átlag, igaz, hogy ők idősebb gyerekeket kaptak, csak egy egyedülálló vitt haza csecsemőt.
 • Volt-e valamilyen nemi megkötése az örökbefogadott gyermekre. A csak fiút, illetve csak lányt elfogadók ugyanannyit vártak, mint a többiek. Ez engem is meglepett, nekem a hipotézisem az volt, hogy lányra többet kell várni.
 • Testvéreket fogadott-e örökbe vagy egy gyermeket.
 • Hány helyre adott be jelentkezést.
 • Volt-e valamilyen kikötése a gyermek egészségére vonatkozóan (itt is érdemes megemlíteni, hogy a válaszolók zöme alapvetően egészséges gyermeket kívánt örökbe fogadni).

Közepesen befolyásolta a várakozási időt (legalább 5 százalékos szignifikanciaszint)

 • Honnan érkezett a gyerek. Legkevesebbek az országos listáról kellett várakozni (10 hónap), ezt követték a magánutas és civil szervezeti örökbefogadások (14 hónap), és legrosszabb volt a helyzet a megyei listák esetében (21 hónap).
 • A gyerek kora. Akik hajlandóak voltak idősebb gyermeket is örökbe fogadni (vagy másra nem is volt esélyük), azok átlagosan kevesebbet vártak. Alapvető különbség azok esetében volt, akik három évnél idősebb gyermeket fogadtak örökbe, ők átlagosan 7 hónapot vártak, a többiek 17 hónapjával szemben.

Bővebben:

Az örökbefogadás módja.

Civil szervezetek: származási kikötéssel 17, kikötés nélkül 11 hónapot vártak átlagosan a válaszolók. A Bölcsőnél átlagban 11, a Gólyahírnél 17 hónap alatt kerültek sorra, a többi szervezetnél túl kevés válasz érkezett. Aki 5 vagy több szervezethez jelentkezett, az 11 hónap alatt került sorra a civileknél, aki 1 vagy 2 szervezethez, az 16 hónap alatt. Korrigálható állapotú gyereket alapítványnál, egyesületnél 10 hónap alatt lehetett kapni.

Magánúton átlagosan 15 hónap alatt érkezett baba (ezt a lehetőséget azóta megszüntették, illetve ilyenkor is be kell vonni közvetítő szervezetet).

Beigazolódott hipotézisem, hogy az alapesetnek tekintett megyei listán kell legtöbbet várni: származási kikötéssel 29 hónapot, anélkül 13-at. A mintából 16 ember újszülöttet kapott a Tegyesztől, átlagosan 27 hónap várakozással. Tehát a Tegyesznél is vannak újszülöttek, a közhiedelemmel ellentétben nem reménytelen! A megyében 3 év alatti gyereket két év, 3 év felettit 9 hónap alatt lehet kapni.

Rákérdeztem, hogy a gyerek mennyit várt, azaz mennyi idő telt el az örökbe adhatóvá válása és családba kerülése között. Aki kitöltötte, ott a megyei listán ez átlagosan 3 hónap volt.

Az országos listán a szülőknek átlagban 11 hónapot kellett várni. Fájdalmas tény, hogy majdnem ennyit vártak a gyerekek is, 10 hónap telt el az örökbe adhatóvá nyilvánítsuk és a családba kerülés között! Az országoson egy kivétellel csak olyanok kerültek sorra, akik elfogadtak roma babát, illetve szintén egy kivétellel csupa 1 év feletti gyerek érkezett. Ez megerősíti, hogy annak nem érdemes jelentkezni az országos listára, aki csak fehér bőrű csecsemőt fogad el.

A gyerek kora

Akik újszülöttet kaptak, 17 hónapot vártak, ez megfelel a minta átlagának. Eszerint nem igaz az az elterjedt nézet, hogy újszülöttre többet kell várni! Ami rövidíti a várakozást, az a 3 év feletti gyerek elfogadása, ott csak 9 hónapot vártak.

3

A testvérek elfogadása nem rövidítette a várakozást, 15 hónap volt (öten kaptak, ketten civiltől, vélhetően ikreket).

Korrigálható állapotú gyereket 11 hónap alatt lehetett kapni.

Nem korrigálhatót hárman fogadtak örökbe (14 hónap alatt átlagban), ketten közülük Down-szindrómás bébit.

Érdekes módon a 2009-2010-ben örökbefogadók 18 hónapot, az ideiek csak 15 hónapot vártak (de ennek számos más oka lehet).

Egyéb tényezők

Az egyéb megjegyzés rovatból még kiderülnek nem nevesített tényezők. Többen említik, hogy menet közben, esetleg a konkrét kiajánlásnál módosítottak a származási elképzeléseken, illetve kiderül, mennyire fontos ezek pontos jelzése.

A származási kikötésem ellenére roma kislányt ajánlottak, de ezt az első telefonkor jelezték.

Elfelejtették ráírni a papírjainkra, hogy fogadunk roma gyereket is. Illetve nem kérdezték, mi meg nem hangsúlyoztuk ki külön. A kétéves hosszabbításkor került rá.

Bár a jelentkezésnél a fehér gyermeket jelöltük be, mikor az Alfától jött a telefon és meleg hangon ajánlották a cigány származású szülőanyát, nyitottak lettünk a személyes találkozásra. Megérte. Így a kisfiunk anyai oldalról negyedrészben roma.

Az Alfához bejelentkezve nem volt egyértelmű a nyilatkozatunk, hogy bármilyen származású gyermeket szívesen nevelnénk.

A civil szervezetekhez való jelentkezés

3 hónap elment azzal, hogy a másik alapítványnál el sem olvasták a jelentkezésünket. Mikor elolvasták, egyből elutasították, s akkor jelentkeztünk be a Gólyahírhez.

Később jelentkeztünk az alapítványokhoz, mert a Tegyesznél először azt mondták, a mi feltételeinkkel akár (a Tegyeszes jelentkezéstől számított) 6-12 hónapon belül jöhet kiajánlás nagyobb gyerekre vagy testvérpárra, pl. országos listáról is. De nem jött egy éven belül, ekkor jelentkeztünk mindenhová.

A gyermek képességei, egészségi állapota

Jelentős elmaradásai voltak tanulási képességeiben.

Eredetileg a várakozási idő csak 8 hónap lett volna, de előre nem ismert egészségügyi probléma miatt még további 1,5-2 hónapot kellett várnunk.

A szülők elfoglaltsága, felkészültsége

Augusztusban érkezett a kiajánlás, de külföldi elfoglaltságok miatt csak szeptember végén tudtunk elutazni a barátkozásra, így hoztuk haza október legelején a kisfiunkat.

Az első kiajánláskor diplomázás kellős közepén jártunk, a másodiknál gondozatlan terhesség volt, de inkább azt mondanám, hogy valami rossz érzésünk volt. Talán nem voltunk elég érettek. Így a harmadik kiajánlás volt a kisfiunk.

Meglepő módon a december közepén érkezett telefonnál sokan előttünk mégis visszamondták, volt olyan indok, hogy jön a karácsony, nem aktuális a baba….

Sikertelen első örökbefogadás

Az első sikertelen örökbefogadási kísérlet (az ismerkedési időszakban léptünk vissza) után szerintem időt hagytak a feldolgozásra, erre utalt számomra a pszichológussal folytatott beszélgetés. A sikertelen kísérletet követően csak fél év után ajánlottak újabb gyermeket, de ez már sikeres volt.:-) .

Volt egy sikertelen örökbefogadásunk, ahol az anya visszakérte a babát.

Idősebb testvér

Az idősebb gyerekünk csak 3 éves volt a jelentkezéskor, nála csak fiatalabbat kaphattunk.

Volt már egy örökbefogadott gyerekünk (egészséges fehér bőrű újszülött), akit fél év várakozás után a Bölcsőtől fogadtunk örökbe 2008-ban. Szerintem ez nyújtott a várakozási időn.

Mivel gólyás az első gyermekünk, a másodikkal a testvér-sorba álltunk be, így előbb érkezett a gyermek, mintha első gyerekre vártunk.

Ő a második gyermekem, az elsőre jóval többet vártunk, de 2009 előtt volt.

Vér szerinti testvér születése

Bár beadtuk a papírokat, csak fiúra, de végül megviccelt az élet és vér szerinti tesót kaptunk, másfél hónap várakozás után. Közben volt egy gyors határozatbővítés is, hogy ha kislány lenne, ne legyen gond.

Második gyermekként az első gyermekünk vér szerinti testvérét fogadtuk örökbe.

Ő a második gyermekünk, aki az első örökbefogadott kislányunk vérszerinti testvére. Amikor megtudtuk, hogy lesz vér szerinti tesó, elindítottuk az új határozat igénylését. Az új jogerős határozatunk elkészülése után 3 héttel született a kisfiunk.

Egyéb

Az első határozat lejárt és kicsit tanakodtunk, hogy újra megcsináltassuk-e, ezzel időt veszítettünk, a Tegyesznél ki is estünk a várakozók közül.

Először nagyon szűk életkorhatárt adtunk meg. Ha már 4 éve létezett volna ez az oldal, akkor nem követjük el ezt a hibát. 🙂

Hátrányos helyzetű térség…

Mi eredetileg 0-12 hónapban jelöltük meg a gyermek korát. A Tegyesz ügyintézője viszont ránk gondolt, pedig mikor megkaptunk a kiajánlást, már 13 hónapos volt a lányunk. Azóta is csak hálával tudunk rá gondolni!

Nevelőszülők családi problémái (válás) miatt gyorsan kellett új családba elhelyezni a nem sokkal előtte örökbe adhatóvá nyilvánított, akkor négyéves kisfiunkat.

4

Természetesen, a várakozás hosszát számos egyéb, itt nem vizsgált tényező befolyásolja, úgymint:

 • Melyik megyében él az illető – egyes megyékben sok a gyerek és kevés a várakozó, máshol fordítva.
 • A jelentkező kora (ha elmúlt 45 éves, már csak nagyobb gyereket kaphat, nem állhat sorba a civileknél).
 • Ha a várakozás alatt módosítja az elképzeléseket a gyerekről.
 • Gyerek a családban (ha pici baba van, akkor két évnek el kell telnie, amíg újszülöttet kaphatnak).
 • Nem derült ki egyértelműen, egy második örökbefogadott gyerekre többet vagy kevesebbet kell-e várni.
 • A jelentkezéstől vagy a határozat megszerzésétől számolunk, sok hónap eltérés lehet a kettő között.

Regressziós modell

András a várakozási idő nagyságára a fent felsorolt változók segítségével egy regressziós modellt illesztett. A felsorolt változókat dummy (kétértékű) változókká alakította. Az eredmények láthatóak az alábbiakban. Az alapeset, ha valaki 3 év alatti, fehér bőrű gyereket vár a megyei listáról, ezt befolyásolják az egyéb változók.

Változó tartalma

Paraméter értéke, hónap t-érték
0-3 éves, fehér bőrű gyerek megyei listáról 45,128 11,078
Ha 3 évesnél idősebb a gyerek -11,053 -3,655
Ha az első felkínált gyermeket fogadta örökbe -10,008 -5,054
Ha nincs származási kikötése -10,228 -5,342
Civil szervezet vagy magánút a megyei listához képest -7,862 -3,921
Országos lista a megyei listához képest -2,458 -,843

A t statisztikák (paraméter és standard hiba hányadosa) mutatják, melyik változó mennyire fontos magyarázó erejű. Minél nagyobb a t, annál fontosabb. Ez alapján állítható, hogy a gyermek származása a leginkább befolyásoló tényező, de majdnem ilyen fontos az, hogy az első felajánlott gyermeket elfogadta-e valaki. A modell összességében 44 százalékos magyarázó erejű, azaz azok a tényezők, amelyek szignifikáns mértékben befolyásolják a várakozási idő különbözőségét, összességében 44 százalékát képesek magyarázni a szóródásnak.

Ez azt is jelenti, hogy a fentiek ugyan szignifikánsan hatnak a várakozási idő hosszára, de egyéb tényezők (amelyek itt a véletlen tényező összefoglaló néven jelennek meg) is jelentősen befolyásolhatják a várakozási idő különbözőségét. A véletlen tényező lehet olyan tényező, amelyet kérdéseinkkel nem tudtunk kellően feltárni, vagy tényleg véletlen.

A regressziót becslésekre is felhasználhatjuk, hogy az eredményeket érzékeltessük.

Például, ha a várakozó 3 év feletti gyereket is elfogad, nincs származási kikötése és az országos listáról elfogadja az első felajánlott gyereket, akkor egy év alatt fog várhatóan sorra kerülni.

Ha civil szervezetnél várakozik, csak fehér bőrű babát vállal, és nem fogadja el az első felajánlott gyereket, akkor három év néz ki neki.

Miért vártak ilyen keveset az olvasók?

Akárhogy forgatjuk, a kérdőív kitöltői meglepően keveset vártak a hivatalosan prognosztizált 3-4 évvel szemben.

A fenti regressziós modell megmagyarázza, a Tegyesz miért biztatja 3-4 éves várakozással a jelentkezőket. Ha az alapesetnek a megyei listát tekintjük, azon is a 0-3 éves, fehér bőrű gyerekre várakozókat, akkor nekik a modell alapján valóban 3-4 év néz ki, aszerint, az első felajánlást elfogadják-e. Nyilván a kevés idősebb vagy roma gyereket örökbefogadót nem számítják bele, a máshonnan (civiltől, magánúton, országos listáról) örökbefogadókat meg nem látja a megye. Leellenőriztem, és a mintában közel három évet vártak átlagban azok, akik származási kikötéssel, a megyei listáról kaptak egészséges vagy korrigálható állapotú 3 év alatti gyereket. Ha a Tegyesz emellett még a jelentkezéstől számol, akkor erre rá lehet dobni jó pár hónapot, hiszen én a határozat megszerzésétől eltelt időre kérdeztem rá. Egyébként a 130 kitöltőből összesen 17 ilyen volt, tehát alulreprezentált az alapeset a mintában. (De az országos adatok szerint is csak az örökbefogadásoknak kb. 30 százaléka az „alapeset”, a többiek máshonnan vagy másmilyen babát kapnak.)

Elképzelhető, hogy aki egy örökbefogadással kapcsolatos blogot olvas, az tudatosabb, felkészültebb, és úgy intézi a jelentkezéseket is, hogy hamar sorra kerüljön. Mindenesetre kiderült, hogy az olvasók nyitottabbak az “alapesettől” eltérő gyerekre (idősebb, sérült, roma) és örökbefogadási módokra (nyílt, országos listás), ami jelentősen rövidíti a várakozást. (Más szóval, semmi sem rövidíti le olyan hatékonyan a várakozást, mint az Örökbe.hu blog olvasgatása:-))

Háromszor aláhúzom, hogy igen nagy a szórás, az átlagtól minden esetben nagy eltérések lehetségesek.

Természetesen ez mind játék, a történetesen erre tévedő kitöltők adataiból vontuk le a következtetéseket. Ha egy olvasó a fenti feltételekkel pont ennyi ideje vár, akkor sem garantált, hogy jövő héten már csörögni fog nála a telefon a kiajánlással.

Tanulságok örökbe fogadni készülők számára:

 • Ha nincs származási kikötés, azt is érdemes feltüntetni a papírokon.
 • Ha a nyílt örökbefogadást el tudják fogadni, azonnal jelentkezzenek be minden elfogadható civil szervezethez, hisz onnan ketyeg náluk az óra.
 • Minél nyitottabbak (életkorban, származásban, egészségi állapotban, az örökbefogadás módjában), annál hamarabb sorra kerülnek.
 • 0-3 éves gyerekre nem rövidebb a várakozás, mint újszülöttre.

70 gondolat “Mennyit kell várni az örökbefogadásra? Itt a válasz!” bejegyzéshez

 1. Dunavirag 2014. november 3. / 06:57

  A Down szindrómás bébik örökbefogadásáról lehet kérni interjút? 🙂

  Kedvelés

  • Kata 2014. november 3. / 18:52

   Olyat is lehet kérni, hogy testvér meséljen, hogy élte meg, amikor az öf útján új taggal bővült a család, és hogy milyen volt az első pár hónap/év?
   ööö, ma nem megy a fogalmazás, érthető a kérdés?

   Kedvelés

   • Örökbe 2014. november 3. / 19:46

    Egy gyerek meséljen? Vagy aki már felnőtt, visszaemlékezésben?

    Kedvelés

    • Kata 2014. november 3. / 20:33

     Lehetne vmi olyasmi is, mint az anyai érzésekről szóló. Minden variáció érdekes lehet. 🙂

     Kedvelés

 2. kisslidi 2014. november 3. / 08:20

  Ezzel kapcsolatban az érdekelne, hogy az időt honnan számítjuk? Mikor megkaptuk a határozatot? Vagy amikor beadtuk a civil szervezthez? A tegyesznél annak idején azt mondták, hogy onnantól számít amikor beadtuk a jelentkezést.

  Kedvelés

  • Örökbe 2014. november 3. / 08:30

   Melyik időt? A kérdőívben? A kérdés az volt, a határozat megszerzésétől mennyi idő telt el.

   Kedvelés

  • findusz 2014. november 3. / 09:03

   Tegyesznel a jelentkezes ideje szamit, civilekhez viszont csak ervenyes hatarozattal mehetsz.

   Kedvelés

 3. Doridia 2014. november 3. / 09:47

  Nagyon érdekes írás volt, főleg mert mi valóban 3-4 évet fogunk várni az újszülött babánkra. Most járunk sorszámilag a jelentkezéstől számított sorszám felénél és 29 hónapja várakozunk. Vagyis nagyjából még másfél-két év van hátra.

  Kedvelés

  • Gabi 2014. november 3. / 13:33

   Mi 2 év 2 hónapot vártunk a határozat elkészültétől és civil szervezettől kaptunk babát. A TEGYESZ-nél fél évvel azelőtt jelentkeztünk. Vagyis bruttó 2 év 8 hónap.

   Kedvelés

 4. MCsilla 2014. november 3. / 09:52

  “Más szóval, semmi sem rövidíti le olyan hatékonyan a várakozást, mint az Örökbe.hu blog olvasgatása:-)”
  Lájk 🙂

  Kedvelés

 5. angéla 2014. november 3. / 09:55

  Más szóval, semmi sem rövidíti le olyan hatékonyan a várakozást, mint az Örökbe.hu blog olvasgatása:-) Még annyit tennék hozzá, hogy külön jó pontot kap, aki a Goldenblogon is rászavaz:) Ez nem vicc, hanem egy nagyon is komoly kampányfogás, már csak november 16-ig lehet szavazni és az örökbe lecsúszott a 6. helyre! Minél népszerűbb a blog, annál nagyobb mintájú és sokrétűbb statisztikákat lehet készíteni, szóval hajrá!

  Kedvelés

  • Dunavirag 2014. november 3. / 18:06

   Hogy lehet látni az állást? Vagy csak ha van Facebook-ja valakinek?

   Kedvelés

 6. Örökbe 2014. november 3. / 20:46

  Halkan mondanám, hogy ez egy originális vizsgálat volt, nem tudok hasonlóról Magyarországon, komoly szakmai apparátussal, amiben mindenféle örökbefogadási típus és szervezet képviseltette magát, nagy elemszámmal, és egész cizellált választ ad a felmerülő kérdésekre, a magyar örökbefogadási rendszer komplexitását is figyelembe véve…
  (kicsit nagyobb pezsgődurrogást vártam)

  Kedvelés

  • eleven 2014. november 3. / 21:00

   Aranyos vagy, en meg reggel kialmelkodtam rajta magam, es meg is allapitottam, h keptelen lennek ilyen foku precizitasra, ami csak ugy jon beloled 😊
   Meg az is eszembe jutott, h mekkora melo lehetett ez, csak nem szoltam a temahoz.
   😊

   Kedvelés

  • Dunavirag 2014. november 3. / 21:38

   Az nagyon érdekes, hogy újszülöttre nem kell többet várni, mint 0-3 évesre, ez ebből a kutatásból derült ki, vagy ismert tény volt?

   (És ha ennek hatására mindenki újszülöttre jelentkezik, az befolyásolni fogja?)

   Kedvelés

  • vicq 2014. november 5. / 01:26

   Nem voltam itt örömködni (csak telefonról olvasgattam mostanság), de hurrá, hurrá, hurrá. Egy dolgot sajnálok, hogy nem 4-5 éve indult a blog, statisztikástul-mindenestül, de most is a kedvencem 🙂

   Kedvelés

 7. Raize 2014. november 3. / 21:07

  Én pont a múlt héten, akartam megkérdezni, hogy mikor lesz eredmény, azàn tegnap láttam a Facebookon 🙂 szóval, ezt is nagyon köszönjük! Engem az lepett meg nagyon, hogy ahhoz képest, hogy milyen alacsony a kisebb szervezeteknél orokbeadott babák szàma, addig igen jelentősnek tűnik a magán utas örökbefogadás… Vajon akik igy fogadtak orokbe, ott más szervezet pl. Egyház megjelent közvetítőként?
  Jah es nagyon örülök a hírnek, hogy a blog olvasok rövidebb ideig várakoznak!
  (Bocsánat az ékezet hibák miatt.)

  Kedvelés

  • Örökbe 2014. november 3. / 21:11

   Magánút: eddig nem volt kötelező közvetítőt bevonni.

   Eddig elég sok volt, kb. évi 60-70 számításaim szerint.(És 450-500 belföldi, nem rokoni örökbefogadás.)
   A kisebb civil szervezetek meg évi 5-10 babát adnak örökbe.

   Nektek mennyi várakozás néz ki a regresszió alapján? 🙂

   Kedvelés

   • Raize 2014. november 3. / 21:30

    Elég sok év, nekünk szó szerint azt mondtàk a tegyesznél, és a gyàmugyon is, hogy ilyen pici gyerek egyáltalán nincs a rendszerben… Szàmot nem mondtak egyáltalán, civileknél még nem jutottunk nagyon előre, telefonalgatunk… 🙂

    Kedvelés

    • vicq 2014. november 5. / 01:07

     Milyen pici egyáltalán nincs a rendszerben? (Mi 2. napjától jártunk be a gyerekemhez, akit 7 naposan helyeztek ki hozzánk, azért volt ilyen “öreg”, mert közben antibiotikumot kellet kapnia, és nem adta volna ki a kórház előbb…)
     (Amúgy Tegyesz, megyei lista, határozattól számítva fél év, összesen 16 hónap, igaz, “pedigrét” nem kértünk, csak gyereket.)

     Kedvelés

 8. angéla 2014. november 3. / 21:26

  Nekem nagyon tetszett Zsuzsa ez a statisztikai elemzés, akárcsak a múltkori infografikás. Meséltem már, hogy anno éveken át keresgéltem valamiféle megfogható statisztikai elemzés után örökbefogadás témában és egészen lesújtó volt, amiket találtam. A KSH honlapján néhány számsor, meg mindössze annyi szöveges magyarázat hozzá, hogy az állami gondozott gyerekek 1/3-a fogyatékos, mintha ez lenne a leglényegesebb ismérv. De arra vonatkozóan szinte semmiféle számszaki elemzés, hogy miért van az, hogy miközben minden 100. gyerek állami gondozásban él Magyarországon miért olyan hosszú a várakozási idő az örökbefogadások esetében. Ezt először a te infografikád világította meg számomra. Csak egy dolgot sajnálok, hogy csak 134-es töltötték ki a kérdőívet, nagyobb minta alapján még hitelesebb lenne. Nekem az eléggé megdöbbentő, hogy civil szervezetnél újszülött esetében kevesebb a várakozási idő mint a Tegyeszen keresztüli 0-3 éves korú gyermekek esetében.

  Kedvelés

  • Örökbe 2014. november 3. / 21:30

   Igen, utóbbi tényleg döbbenetes, valahol igazságtalan is.

   A 134 se kevés:-) Az is limit volt, hogy az utolsó öt évet kérdeztük, de nem akartam idekeverni, mi volt 10-20 éve, az ma nem releváns.

   Nekem az volt meglepő, miért ilyen RÖVID a várakozási idő.

   Még egy meglepő: milyen kevés 2-12 hónapos bébit adtak örökbe. Akiről lemondtak szülésnél, azt rögtön elviszik, a többieknél meg sok idő, míg örökbe adhatóak lesznek.

   Kedvelés

 9. Borsnéni 2014. november 3. / 23:12

  Hihetetlen alapos elemzés, és óriási segítség a várakozóknak. Köszönjük!
  Engem 2 dolog lepett meg nagyon: az egyik, hogy az egyedülállók sem vártak többet, mint a házaspárok. Amikor mi végeztük a tanfolyamot, 3 egyedülálló nő is volt a csoportban, mindegyikőjüket arra bíztatták (akinek volt párja, élettársa), hogy házasodjanak össze, mert úgy jobbak az esélyeik. A fenti cikk is és a velük kapcsolatos saját tapasztalataim is azt mutatják, hogy nem függ ettől a várakozási idő. (Hármuk közül kettőről tudom, hogy 7, illetve 16 hónapot vártak. Mindkettő nagyon messze van a beharangozott 3-4 évtől!)
  A másik meglepő: ha nincs származási kikötés, átlagosan 11 hónap alatt lehet csecsemőt kapni. Ezt az értéket én kevesebbre tippeltem volna, abból kiindulva, hogy mi 3 hónap várakozás után kaptuk a kislányunkat.

  Kedvelés

  • Örökbe 2014. november 4. / 09:16

   Ezek azért összefüggnek keresztben. Kevés civil szervezet fogad egyedülállókat, ők inkább a Tegyesztől kaptak, nem csecsemőt.

   Kedvelés

 10. Erkaberka 2014. november 4. / 08:07

  Megleptek ezek az adatok, az igazság az, hogy sokkal rosszabbra számítottam az alapján, amit korábban olvastam és amivel a TEGYESZ-nél bíztattak.
  Nehéz a várakozás, még úgy is, hogy több mint tíz éve várunk, már hozzászokhattunk volna. Várjuk a vizsgálatok időpontját, a vizsgálatok eredményét, várunk az inszeminációra, a terhességi teszt eredményére, várunk a leszívás időpontjára, az egészséges petesejtek számára, a megtermékenyítés eredményére, a beültetés időpontjára, a terhességi teszt eredményére, a vérvizsgálat eredményére…. Várunk várunk várunk. Most a határozatunkra várunk.
  Nagyon köszönöm Zsuzsa, hogy elkészítetted ezt a felmérést, kezdem látni az alagút végét, ez az egy-másfél év már belátható idő, ezután a hosszú várandósság után. 🙂

  Kedvelés

  • Borsnéni 2014. november 4. / 08:23

   Erkaberka, ez tényleg így van. A várakozás innentől kezdve már maga a kiút 🙂

   Kedvelés

  • Örökbe 2014. november 4. / 09:17

   Szia! Üdv a blogon! Sok sikert az örökbefogadáshoz!
   Eszerint már két éve vártok? Vagy nincs származási megkötésetek?

   Kedvelés

   • Erkaberka 2014. november 4. / 10:15

    Most várjuk az alkalmasságra vonatkozó határozatot. Nincs származási, vagy nemi megkötésünk, korrigálható egészségügyi problémát vállalunk. 0-1,5 éves gyermeket szeretnénk. Ezért gondoltam az írásod alapján, hogy majd a határozat kézhezvételétől már “csak” egy-másfél évet kell várnunk.

    Kedvelés

  • Cosima 2014. november 4. / 13:41

   Ebben a várakozásban az a jó, az általad említettekkel ellentétben, hogy a végén BIZTOS lesz babátok!

   Kedvelés

 11. Amica 2014. november 4. / 23:31

  Sziasztok/Szia Borsnéni! Én lennék a 16 hónapos várakozó és egyedülálló (igaz élettárssal – aki “jópont” volt mint utólag megsúgták), a TEgyesztől kaptam az akkor 2 éves kislányomat…..aki nem az első kiajánlásom volt.
  Valóban elfogadó voltam származás életkor és egészségi állapot tekintetében, viszont ennek ellenére “fehér”, egészséges és kicsi gyereket kaptam.
  Lassan rajtolunk a tesóért is.
  Voltak ismerőseim aki újszülöttet alapítványtól 1….másikak 3 év alatt kaptak.

  Kedvelés

  • Borsnéni 2014. november 5. / 06:56

   Szia Amica!
   De jó, egy régi ismerős 🙂

   Kedvelés

 12. vicq 2014. november 5. / 01:22

  Eddig is sejtettem, de most látom, milyen mázlisták vagyunk, hogy megyei listáról, egészséges újszülöttet (na, jó, nem hófehéret, de nem is volt szempont) a határozat után fél évvel, de a jelentkezéshez képest is 16 hó múlva hazavihettünk. Pedig azt gondoltam, itt a nyugati oldalon inkább kereslet van, mint kínálat. Ezek szerint nem feltétlen így van.
  (Igaz, az ügyintéző szerint errefele semmivel nem javult a származás szerinti elfogadás, hiába olvasom a neten, hogy máshol igen. Anno, míg nem tudta, hogy nincs kikötés, 4-5 évvel riogatott minket, aztán, mikor megtudta, mindjárt lementünk max. 1,5-re (jelentkezéstől), amin tényleg belül is maradtunk. Szóval, lehet, hogy azt jól gondolom, hogy erre nagyobb a kereslet, mint a kínálat, de az viszont úgy tűnik, hogy a roma származású babák meg átlag felett nem nem kellenek, ami meg nem olyan jó nekünk sem, mint ahogy tűnik a rövid várakozási időből – mert ilyen környezetre kell felvérteznünk a gyereket, még szerencse, hogy a közvetlen közeg jól áll hozzánk.)

  Kedvelés

  • Dunavirag 2014. november 5. / 21:37

   Mi a helyzet a másodikkal?

   Kedvelés

   • vicq 2014. november 5. / 22:29

    A jogerőt várjuk. Meg a babát, egyre jobban 😉

    Kedvelés

 13. Eva 2014. november 30. / 08:06

  Sziasztok!Mi megyénkbe nagyon sokaknak van származási kikötése.Most várunk a határozatra.Azt mondta az ügyintéző hogy kb az 55.leszünk és mi vagyunk az 5-ek akiknek nincs származási kikötése.Azt mondta nagy esély van arra hogy jövő karácsonyra eggyel többen leszünk.Viszont itt olvasva volt olyan akinek hasonlót mondtak és mégsem csörgött a telefon…. Most dillemázunk hogy beadjuk civil szervezethez?!Ti mit gondoltok???

  Kedvelés

  • eleven 2014. november 30. / 11:18

   Tobb helyen levo kerelem=nagyobb esely 😊

   Kedvelés

 14. Nemethne Feher Gyongyi 2015. július 24. / 21:23

  Szeretnem megkerdezni,hogy 2009-ben vegeztuk el az orokbefogado tanfolyamot,ha szeretnenk megis orokbefogadni,ujra el kellene vegezni?

  Kedvelés

  • Örökbe 2015. július 25. / 07:47

   Szerintem nem. A tanfolyamot csak egyszer kell elvégezni az életben, hosszabbításnál vagy újabb gyerek örökbefogadásánál sem kell, úgyhogy, gondolom, ilyen esetben sem,

   Kedvelés

 15. N Feher Gyongyi 2015. július 25. / 09:00

  Koszonom!:)

  Kedvelés

 16. Mandula 2015. augusztus 14. / 18:21

  Sziasztok! Mi a Tegyesztől kaptunk babát és viszonylag gyorsan, pedig fehér bőrű, teljesen egészséges babát jelöltünk meg. A neme mindegy volt. 2005. októberben jelentkeztünk, 2006. márciusban lett határozatunk, 2006. októberben ajánlottak egy 2 hetes félroma kislányt, akit a származása miatt nem fogadtunk el. Ezután 2007. augusztusban hívtak egy 5 hetes kislány miatt, őt már hazahoztuk, most volt 8 éves. Utána már kisfiú tesóért álltunk sorba, de az élet meglepett és 2010-ben saját babánk született. 1 hónapos volt, amikor hívtak a kisfiú tesó miatt, de őt már nem hoztuk haza. Szerintem nem vártunk sokat.

  Kedvelés

  • Örökbe 2015. augusztus 15. / 09:06

   Szia! Üdv a blogon! Gratulálok a gyerekekhez.
   Ez tényleg gyors volt, melyik megyében történt?

   Kedvelés

   • Mandula 2015. augusztus 15. / 11:16

    Borsod megye.
    Szerintem is gyorsan sikerült babát kapnunk, pedig fehér, egészséges, 1 év alatti babát jelöltünk meg és olyat kaptunk. Ráadásul reméltük, hogy elsőre kislányunk lesz, ezt nem írtuk bele, de bejött. Az örökbefogadás előtt, a 7 évig tartó orvosi kezelés volt iszonyú hosszú.

    Kedvelés

 17. L.Horváth Kriszta 2016. március 28. / 13:23

  Újra aktuális lett nálunk is a téma. 🙂
  Most februárban indítottuk el az örökbefogadást, mert kistestvért szeretnénk.
  Nagy köszönet ezért a sok munkáért és tájékoztatásért, amit csinálsz, nagyon sokat segít és nagyon hasznos! 🙂

  Kedvelés

   • L.Horváth Kriszta 2016. március 28. / 17:07

    köszönjük! mi egyébként 22 hónapot vártunk a kisfiúnkra, a Tegyesznél első jelentkezéstől számítva a várakozást (határozattól kb 16 hónap). Számunkra teljesen természetes volt, hogy nincs származási kikötésünk. Kisbabát szerettünk volna, 0-6 hónapot adtunk meg korhatárnak. Így is lett, a kórházból hoztuk el, 8 naposan. Az országos listáról választottak minket. Anno felvettem a kapcsolatot az alapítványokkal is de a sok munkám miatt már elhanyagoltam ennek a továbbvitelét, úgyhogy mi csak a megyei és országos listán voltunk esélyesek.

    Kedvelés

    • Örökbe 2016. március 28. / 17:26

     Jé, ilyet se hallottam még, eszerint újszülöttek is vannak az országos listán. Hajdú-Bihar megye?

     Kedvelés

 18. L.Horváth Kriszta 2016. március 28. / 17:33

  Pontosan. 🙂

  Kedvelés

  • Örökbe 2016. március 28. / 20:20

   Ott szokásos, hogy a roma babákat ki se ajánlják a megyében, rögtön küldik az országosra, de ilyen sebességgel még nem találkoztam.

   Kedvelés

 19. L.Horváth Kriszta 2016. március 29. / 11:36

  Inkább az a szokatlan -én legalábbis ezzel találkoztam-, hogy a biológiai anyuka (és ha van apuka de az esetek többségében, úgy tudom nincs, mármint megnevezve, a helyzetet felvállalva) hamar lemond a kicsiről. Ez velük (már a megyében) is nagyon ritkán történik meg, erre emlékszem, a gyerekek inkább kerülnek be a rendszerbe. És nem tudom, hogy mi hányadik jelöltek voltunk…feltételezem mindent betartottak, nagyon korrektek, segítőkészek voltak az ottani szakemberek. Tudom, hogy nekünk nagy szerencsénk volt és nem biztos, hogy minden történetnek jót tesz a sebesség, mert pl nem ennyire tiszták a szándékok….de az is fájdalmas sajnos, ha egy kisgyerek már pl 6 hónaposan örökbe adható de mondjuk egy évvel, másfél évvel később kerül családba.

  Kedvelés

  • Örökbe 2016. március 29. / 11:41

   Vannak olyan gyerekek is az országos listán, akikről szülés után rögtön lemondtak, csak többnyire még 5-6-8 hónap eltelik az ügyintézéssel, megyei majd országos listán való kiajánlással… A gyorsaság tiszteletre méltó az esetetekben. Jó ilyet is hallani.

   Kedvelés

 20. Octavia 2017. március 24. / 12:47

  Szuper bejegyzés ismét! Rengeteg munka lehetett…

  Lehet hogy már más is kérdezte vagy csak még nem jutottam el odáig, de engem az érdekelne hogy mennyi idő telik el onnantól hogy bemegy az ember a Tegyeszhez első alkalommal odáig hogy elkezd sorban állni a Gyámhivatalnál?

  Civil szervezeteket teljesen kihagyva, illetve úgy számolva hogy a jelentkező mindig ráér amikor kell mennie valahova…

  Előre is köszönöm a választ/válaszokat 🙂

  Kedvelés

  • Örökbe 2017. március 27. / 10:22

   Változó, 2 hónaptól akár egy évig is terjedhet, aszerint, kell-e tanfolyamot végezni, mennyi csúszás van az egyes lépések között. Az átlag szerintem 4-5 hónap egy első örökbefogadásnál.

   Kedvelés

   • Octavia 2017. március 27. / 20:07

    Nagyon köszönöm!

    Kedvelés

Szólj hozzá!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.